Category Archives: Inre barn

1adv

Bara för en dag

Bara för en dag

En gång vill jag vara barn igen
Bara för en dag
Och inte behöva värja mig
Bara för en dag
Inte behöva bestämma någonting
Bara för en dag
Kunna älska allt
Bara för en dag

En gång vill jag vara barn igen
Bara för en dag
Och inte behöva dölja något
Bara för en dag
Inte behöva ljuga
Bara för en dag
Kunna säga allt
Bara för en dag

Och när jag somnar om kvällen
Skrattar jag i drömmen
För jag litar till
Den nya dagen
Och vaknar utvilad
Redan i gryningen.

Peter Maffay

ba-ba-vita-lamm

Lugna ditt inre barn

Lugna ditt inre barn. Var omtänksam förälder till ditt inre barn.
Att komma i kontakt med våra inre barn är inte alltid lätt. Först kan det tyckas att man bara vill gråta och gråta. Det är naturligt. De delar av oss som har splittrats vid en ung ålder var tvungen att försvinna pga skäl som missbruk, rädsla, försummelse, missförstånd etc. Dessa unga delar fick inte uttrycka sina överväldigande känslor så de förträngdes.

När vi bjuder in våra förlorade inre barn tillbaks in i våra liv så måste vi vara redo och låta dem uttrycka en hel del ångest. Men hur lugnar vi det inre barnet?

Först av allt, det är en process och det kommer inte att låta sig göras allt på en gång. Du måste lära dig att vara föräldern till dina inre barn. De kommer att lära dig vad de behöver allt eftersom tiden går. Du måste vara lika tålmodig som om du hade tagit dig an ett verkligt barn med en orolig bakgrund.

inrebarnet

Läk ditt inre barn

Läk ditt inre barn genom 6 steg enligt John Bradshaw, författare till boken Home Coming: Reclaiming and Championing Your Inner Child.  Det innebär dessa steg:

1. Tilltro
För att ditt sårade inre barn ska komma ur sitt gömställe måste hon kunna lita på att du kommer att vara där för henne. Ditt inre barn behöver också en stödjande, icke-skämmig bundsförvant att godkänna sin övergivenhet, försummelse, missbruk, och vara förälder till sin förälder. De är de första väsentliga delar i ursprungligt smärt arbete.

2. Godkännande
Om du fortfarande är benägen att minimera eller rationalisera de sätt på vilka du förmådde, ignorerade, eller använde för att göra dina föräldrar nöjda så måste du nu acceptera det faktum att dessa saker verkligen sårade din själ. Dina föräldrar var inte dåliga de var bara själva sårade barn.

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se