Category Archives: Musikterapi

havsbukt

2018 EAMI European Conference på Irland

2018 EAMI European Conference på Irland

Imagery – Realising New Stories through GIM

Pre Conference September 17 ~ 19

Main Conference September 19 ~ 23

LÄS MER–>

musik-r-svaret

Nordisk Musikterapi konferens 2018

Nordic Music Therapy Conference, Rönneberga Konferens Center  på Lidingö i Stockholm 8-12 augusti 2018

Läs mer>>

WigPuzzle

RMI Re-Educativ Music and Imagery

RMI Re-Educative Music and Imagery

I MI, Muisc and Imagery familjen är SMI & RMI delar som kan leda till GIM.

Målen
Det ultimata målet med RMI-terapin är att identifiera de inre, begränsande spänningarna eller mönstren för att få insikt om deras ursprung tidigare i livet och att utveckla ett nytt perspektiv på dem.

  • Öka förmågan att hantera konflikterna, spänningen
  • Identifiera beteendemönster som hjälper och hindrar i livet
  • Ökad självacceptans
  • Utveckla insikt om egenskaper och beteendemönster som hindrar
  • Öka förmågan att förändra i beteendemönster (gränser mellan förflutna och nuvarande)

LÄS MER>>

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se