GIM session struktur

Sessions struktur

En klassisk Bonny GIM session varar 1,5 till 2 timmar och är uppdelat i fyra delar:

Preludium
Detta är ett samtal för att förbereda sig för musikresan. Terapeuten tar reda på hur klienten mår och om dennes svårigheter. I stället för att undersöka svårigheterna på djupet verbalt, görs detta i den musik resa som följer.

Induktion
Terapeuten ger en (verbal) progressiv kropps avslappning till klienten som nu ligger bekvämt med slutna ögon. Terapeuten uppmuntrar klienten att ”låta musiken ta dig dit du behöver gå”.

Musikresan
Klienten lyssnar på musikprogrammet som terapeuten valt för att hjälpa klienten att utforska sina känslor och frågor. Terapeuten frågar öppna frågor för att stödja utvecklandet av klientens bildupplevelse t.ex. ”vad upplever du nu”, ”kan du beskriva det”, ”hur mår du”, ”vad gör musiken  etc. Terapeuten skriver ner vad kunden säger. Efter musiken är klar får klienten några minuter till att återvända till medvetande och rummet.

Postludium
Denna del kan innebära ytterligare kreativa yttringar med att t.ex. rita mandala eller musikalisk improvisation. Klient och terapeut diskuterar musikresan och vad klienten kände var viktigast med den.. De diskuterar hur klienten kan ha möjlighet att ta med dessa erfarenheter och eventuella insikter i det dagliga livet.

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se