Nordisk Musikterapi konferens 2018

musik-r-svaret

Nordic Music Therapy Conference, Rönneberga Konferens Center  på Lidingö i Stockholm 8-12 augusti 2018

Läs mer>>

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se