Tag Archives: förändra ditt liv

formulera mål

6 frågor som kan förändra ditt liv

6 frågor som kan förändra ditt liv

Har du avgett några nyårslöften? En bra sak med dessa löften är i alla fall att vi försöker oss på att formulera något som vi vill uppnå istället för alla detta vi inte vill och som vi ofta är mycket bättre på. För att komma till mål så är det inte bara att köra planlöst utan riktningen måste vara utstakad. Här några frågor som kan förändra ditt liv om du tar dig tid och funderar på dem. För mig var det även intessant att se kontrafrågorna som ofta varit mina måttstockar och liksom flera i min närhet. Men med en lite kursändring blir det något helt annat.

höstglöd

Höstpuff

Det är långt mellan inlägg och verksamhet på sidan. Men arbete sker i det tysta. Det är livet pågår medan man är fullt upptagen med annat. I hemsidornas barndom så stod det ofta – Under construction -under tiden som det pågick hemsidessnickerier. I mitt fall är det mer att tiden inte räcker till för ALLT. Men ett litet , men dock, livstecken får jag här annonsera. Lokalen har nu övergått till annan verksamhet. Jag känner ingen större saknad eftersom kursinriktningen är ändrad och nu är det mer uppsökande verksamhet och det har sin charm.

I vår geografiska närhet händer mycket nu med den massiva flyktingström som flödar genom europa och som till stor del även nått till vårt land. Inom vår demokrati pågår märkliga turer med PK-fascismen som lägger sordin på alla förnuftiga diskussioner.

Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.

The Friends of Voltaire (1906).
Citatet är ofta felaktigt tillskrivet Voltaire, det var dock Evelyn Halls* egna sammanfattning av vad hon såg som Voltaires åsikter.

Min musikterapeututbildning på KMH, har gått in på slutvarvet med häcken full av vetenskapsteori och ingång till magisteruppsatsen. Symbolspråket ligger mej varmt om hjärtat och i dessa marker är jag på väg. Länge leve hösten som är så otroligt vacker just nu.

*Evelyn Beatrice Hall, född 1868, död 1919, brittisk biografiförfattare, som skrev under pseudonymen S.G. Tallentyre.

albert-einstein

25 livslektioner från Albert Einstein

Här är 25 livs lektioner från Albert Einstein:

1. Immateriell tillväxt bör inledas vid födseln och upphöra först vid döden. Det är aldrig för sent att börja spela saxofon.

2. Alla ska respekteras som individ, men ingen idoliseras.

3. Gör aldrig något mot ditt samvete även om samhället kräver det.

4. Om människor beter sig bra bara för att de är rädda för straff och hoppas på belöning, då är vi faktiskt ledsna på riktigt.

5. En perfektion mening och förvirring av målen verkar vara vårt största problem idag.

6. Kärlek är en bättre lärare än plikt.

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se