Tag Archives: skriva

penndragkedja

Skriv ett kärleksbrev till dej själv

Skriv ett kärleksbrev till dej själv – ditt Inre Barn

Ta ett papper och skriv ett kärleksbrev till ditt inre barn. Skriv det på det sätt du skulle göra om du skulle skriva till ett barn som du älskar.

Tänk vad du skulle skriva till ett barn om hen kom hem gråtande därför att barnen skrattade åt hens klädsel, att hen misslyckades på ett prov hen studerat hårt för eller personen hen var förälskad i berättade  att denne inte tycker om hen.

Var mycket försiktig och ytterst omsorgsfull när du skriver brevet… skriv med mycket hjärta.

Fanns det en tid i ditt liv när något tragiskt hände – t.ex. att du blev antastad, dina föräldrar skiljde sig, någon övergav dig, någon dog – skriv kärleksbrev till dig själv som om du var i den åldern.

Det är ett kärleksbrev du skriver, håll inte tillbaka något och DU glöm inte – var kärleksfull!

Läs ditt brev varje morgon innan du börjar en ny dag och boosta dej själv.

knutenhandmedpenna

Alla har berättelser

Alla har berättelser att berätta.

Det tuffaste är oftast att ta första steget. Berättande är rena hälsovården. För att skapa nya vanor så brukar man säga att det tar minst 21 dagar så gör dig en tjänst att börja berättandet och gör lite var dag i tre veckor utan att ha kritikern vid din sida, bara kör på. Här följer några tips för att komma igång med berättandet.

Alla har berättelser
Alla har berättelser! Din utmaning är att hitta dina egna för att fila vidare på. Det bästa är att du tar och använder de berättelser som du själv gillar och har fastnat för. När man lyssnar till någon som berättar så är det som fångar åhöraren just de berättelser som berättaren själv tycker om.

pussel

Ändra på invanda Mönster

Ändra på invanda Mönster och Ett Nytt Gott År har nu inletts. Vi skriver 2014 för första gången. Mindfulness har länge varit ett modeord som nästa blivit ett förhatat begrepp genom dess överanvändning, men dock ändå så viktigt. Att leva i dåtid och i framtid tar mycket av vår livsenergi. Vi kan jobba med de negativa mönster från det förflutna som stjäl av denna energi. Ett sätt eller ett steg på vägen är genom skrivandet. Här får du fortsätta läsa och göra mer om och av det som jag skrivit tidigare om under de fyra förra inläggen.

De flesta av oss lever i vårt medvetna tillstånd för det mesta och upplever bara små fönster in i vårt autentiska själv. Det kan upplevas svårt att ändra på invanda mönster. Det verkar göra att våra begränsande känslomässiga mönster verkar starkare och mer verkliga än de egentligen är. Men så snart vi börjar uppfatta hur vi vanligtvis stänger ner till vår autentiska livsenergi så  kommer vi att förstå att vi är större än våra inlärda mönster. Så snart vi håller tillbaka och tystar ner tillståndet som håller oss begränsade kan vi börja montera ner de känslomässiga, mentala och fysiska strukturer som håller oss tillbaka.

Oavsett så kan det som har skapats på toppen av vårt väsen tas bort igen. När vi lär oss mer om vad vi göra för att stänga ner vår känslomässiga mentala och kroppsliga struktur och sluta göra det så kommer vi att gå igenom alla lager av känslomässig smärta som vi är rädd för att känna av från det förflutna. Varje lager av känslomässig smärta vi kände och släppte utan att låta våra negativa trossystem ständigt mata dem så frigörs en del av den lagrade energin från den sorg som vi har undvikit i allas våra liv. Vi kan sörja där vi inte vårdats, älskats, ärats  eller respekterats i det förflutna. När vi sörjer de gamla förlusterna från det förflutna öppnas en bit av vårt hjärta igen. Efter sorgearbetet kan vi hitta ett sätt att ge oss vad vi har behov av så att vi kan minnas vilka vi verkligen är. Ändra på invanda mönster med CreateLife samtalsterapi i symbolterapi, musikterapi.

Gott nytt år!

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se