Tag Archives: skriva

hypnoterapi

Duktig flicka syndromet

Duktig flicka syndromet

En positiv upplevelse som resulterar i idel lovord blir en tvångsmässig del av vårt trossystem.

Få av oss tänker på godkännande som driver våra beteenden som något negativ och som går i fel riktning. Men att upprepat söka godkännande är för många något vi har vunnit på i det förflutna och som kan bli en besatthet och allt mer tids- och energikrävande. Vi kan försöka förändra oss själva för att vinna kärlek men aldrig vet vem vi är eller vad vi vill. Vi kan tillbringa stora delar av vår livsenergi  för att till exempel försöka vara duktig ,fin, snäll eller hjälpa andra för att få det godkännande vi suktar efter. Om du känner dig beroende av yttre beröm och validering så är ett botemedel att skriva ner vad du behöver få beröm för, om och om igen tills den känslomässiga laddningen av behovet av yttre validering skingras. Alltså skriv i din journalbok vad du behöver höra, repetera tills urladdningen skett.

primalterapi

Heala negativa kärnvärden

Heala negativa kärnvärden

Fram till vuxen ålder bär vi på varierande mängder posthypnotiskt bagage som bestämmer de negativa grundläggande övertygelser som bildar våra livserfarenheter och hur vi tolkar vår verklighet.

Ett barn under utveckling dränks i hundratals posthypnotiska förslag som bildar de filter som vi ser världen med men levereras av välmenande liksom missbrukande föräldrar. Inte alla av dessa är internaliserade.
Stephen Wolinsky

På många sätt kommer vi in i vuxenlivet mystifierade och hypnotiserade av det vi valde att tro på utifrån vad våra föräldrar lärde oss när vi var små. Några faktorer som kan ha påverkat vilka dess negativa betingade kärnvärden är och hur man kan komma till rätta med det idag kommer några inlägg här på hemsidan att fundera kring. Det är lika svårt att höja dessa faktorer till skyarna likväl som att dissa dem totalt. Oavsett kan det bero på att vi kan vara hypnotiserade till emotionella och mentala strukturer som kan vara svåra att släppa taget om.

symbolicbanner

Skapa lycka själv

Skapa lycka själv

Att skapa på egen hand eller tillsammans med andra är ett sätt att skapa  lycka själv. Framför allt handlar det om att helt perstationslöst bara släppa loss och ösa på. Gör det genom att exempelvis:

Måla

Ta fram några tomma glas eller konservburkar och fyll var och en med vatten och färg. Sätt en pensel i varje burk. Du kan måla på tidningspapper, tapeter eller vad som helst. Ta inte för stora ark dock. Sätt timern på en halv minut och kör igång och måla. Ta sedan ett nytt ark och sätt timern på en halv minut och kör igång. Och gör det så länge du väljer, med lite paus emellan. Du kan gärna hålla till ute i naturen och göra detta. Bara måla på så det skvätter om dig!

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se