Tag Archives: symbolterapi

pussel

Ändra på invanda Mönster

Ändra på invanda Mönster och Ett Nytt Gott År har nu inletts. Vi skriver 2014 för första gången. Mindfulness har länge varit ett modeord som nästa blivit ett förhatat begrepp genom dess överanvändning, men dock ändå så viktigt. Att leva i dåtid och i framtid tar mycket av vår livsenergi. Vi kan jobba med de negativa mönster från det förflutna som stjäl av denna energi. Ett sätt eller ett steg på vägen är genom skrivandet. Här får du fortsätta läsa och göra mer om och av det som jag skrivit tidigare om under de fyra förra inläggen.

De flesta av oss lever i vårt medvetna tillstånd för det mesta och upplever bara små fönster in i vårt autentiska själv. Det kan upplevas svårt att ändra på invanda mönster. Det verkar göra att våra begränsande känslomässiga mönster verkar starkare och mer verkliga än de egentligen är. Men så snart vi börjar uppfatta hur vi vanligtvis stänger ner till vår autentiska livsenergi så  kommer vi att förstå att vi är större än våra inlärda mönster. Så snart vi håller tillbaka och tystar ner tillståndet som håller oss begränsade kan vi börja montera ner de känslomässiga, mentala och fysiska strukturer som håller oss tillbaka.

Oavsett så kan det som har skapats på toppen av vårt väsen tas bort igen. När vi lär oss mer om vad vi göra för att stänga ner vår känslomässiga mentala och kroppsliga struktur och sluta göra det så kommer vi att gå igenom alla lager av känslomässig smärta som vi är rädd för att känna av från det förflutna. Varje lager av känslomässig smärta vi kände och släppte utan att låta våra negativa trossystem ständigt mata dem så frigörs en del av den lagrade energin från den sorg som vi har undvikit i allas våra liv. Vi kan sörja där vi inte vårdats, älskats, ärats  eller respekterats i det förflutna. När vi sörjer de gamla förlusterna från det förflutna öppnas en bit av vårt hjärta igen. Efter sorgearbetet kan vi hitta ett sätt att ge oss vad vi har behov av så att vi kan minnas vilka vi verkligen är. Ändra på invanda mönster med CreateLife samtalsterapi i symbolterapi, musikterapi.

Gott nytt år!

symbolicbanner

Skapa lycka själv

Skapa lycka själv

Att skapa på egen hand eller tillsammans med andra är ett sätt att skapa  lycka själv. Framför allt handlar det om att helt perstationslöst bara släppa loss och ösa på. Gör det genom att exempelvis:

Måla

Ta fram några tomma glas eller konservburkar och fyll var och en med vatten och färg. Sätt en pensel i varje burk. Du kan måla på tidningspapper, tapeter eller vad som helst. Ta inte för stora ark dock. Sätt timern på en halv minut och kör igång och måla. Ta sedan ett nytt ark och sätt timern på en halv minut och kör igång. Och gör det så länge du väljer, med lite paus emellan. Du kan gärna hålla till ute i naturen och göra detta. Bara måla på så det skvätter om dig!

painterier

Symboliska uttryck i behandling av cancer

Symboliska uttryck i behandling av cancer
- 5 läkande terapier mot cancer symptom
Ett av fyra dödsfall i USA kommer i år att orsakas av cancer. 580 350 amerikaner per dag förväntas dö av den näst vanligaste dödsorsaken, cancer i USA enligt American Cancer Society Cancer i siffror 2013.

Överlevnaden för cancerpatienter har ökat genom åren från 49 procent till 68 procent 1975-2008. Överlevnadsstatistiken följer med de nya framstegen som görs inom modern medicin och som har underlättat och medfört förbättring av tidig upptäckt och behandling hos cancerpatienter.

Behandlingsprotokoll andra hälsofrågor samt biologiska och beteendemässiga faktorer beaktas vid fastställandet av den förväntade livslängden för personer med livshotande sjukdom.

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se