Tag Archives: tanke

Gott nytt hälsoår!

God hälsa är att ha ett överskott
i förhållande till vardagens krav

Hälsobegreppet är mångbottnat och ett par exempel på det är att vi talar om:

• Fysisk hälsa
• Psykisk hälsa
• Intellektuell hälsa
• Emotionell hälsa
• Social hälsa
• Andlig hälsa

En viktig ingrediens för att uppnå hälsa är kultur i alla dess former. I Nationella
folkhälsokommitténs slutbetänkande, 2000 menade man att:

Alla, oavsett funktionsförmåga, ålder, kön,
utbildning, bostadsort eller födelseland, bör
ges reell tillgång till de kulturaktiviteter, som
är hälsofrämjande och rehabiliterande.

Men vad har hänt i samhället sedan dess, med så mycket nedmontering av musikskolor, estetisk verksamhet på gymnasiet som försvann som kärnämne, regionmusik, länsmusik, teatrar, biografer bibliotek med mer som är på fallrepet. Vad har du för nyårslöfte för att bli eller förbli en kulturell samhällsmedborgare?

spindel-150x150

Det blir alltid som man tänkt sig

”Det verkar alltid omöjligt tills det är gjort.” ~ Nelson Mandela

Mycket i livet kan verka omöjliga till en början och trigga rädslor att inte ens vilja prova. Det leder till rundgång i beteendet att inte våga prova på av rädslan att misslyckas. Devisen besannas att det alltid blir som man tänkt sig. Man tänker sig att inte lyckas och för att inte misslyckas så gör man inte någon ansats alls att ens vilja prova så devisen blir sann, vsb. Men med denna vetskap så kan man vända på kuttingen och göra tvärtom och faktiskt tänka rent ut att det alltid blir som man tänkt sig. Enligt attraktionslagen attraherar lika  – lika… förr eller senare och på något sätt.

Du kan öva på detta förfaringssätt och lära ett nytt mind set genom att gå tillbaks till en situation i livet till en situation som vid första ögonkast verkade omöjlig och som du slutligen genomförde och ledde till framgång. Lär dig uttnyttja den här kraften för att tillämpa på uppkomna till synes omöjliga situationer genom att koppla på ditt nya tankesätt.

landskap

Kreativa dagdrömmer

Kreativa dagdrömmer

Kreativa typer vet trots vad deras lågstadie lärare kan ha sagt att dagdrömmar är allt annat än ett slöseri med tid.
Enligt Kaufman och psykolog Rebecca L. McMillan , medförfattare till en artikel med titeln ”Ode To Positive Constructive Daydreaming,” menar att dagrömmeri kan hjälpa till i arbetet med den kreativa inkubationen. Och naturligtvis vet många av oss av erfarenhet att våra bästa idéer kommer till synes ur det blå när våra sinnen är någon annanstans, t.ex när vi är ute och går eller står och diskar.

Även dagdrömmare kan tyckas tänka mindre. I en studie 2012 föreslog författarna att dagdrömmar faktiskt kan innebära ett mycket engagerad hjärntillstånd – där dagdrömmar kan leda till plötsliga kontakter och insikter eftersom det är relaterat till vår förmåga att minnas information i ljuset av distraktioner. Neuroforskare har också funnit att dagdrömmar involverar samma hjärnprocesser som är förknippade med fantasi och kreativitet.

Dagdrömmar är ett sätt att dopp i sin inre ström av medvetande och personligen reflektera över världen och visualisera framtiden. Liksom drömmar och tänkande över huvud taget så kan ingen se vad du dagdrömmer om.  Det kommer inifrån liksom fantasi och fritt tänkande har dagdrömmande visat sig vara riktigt viktiga bidrag till kreativitet.

Forskning har även visat att den standardiserade test, när eleverna tillåts att tänka fritt och göra personliga kopplingar till sina egna liv så gör de bättre resultat på tentorna och presterar bättre i skolan.

Men hur kan fördelarna med mind-vandring, som innebär att lossa från vår omgivning, kunna förenas med de psykiska och kognitiva fördelar med mindfulness, som fokuserar på att utveckla en medveten medvetenhet om nuet? Mindfulness anses som något av ett universalmedel idag som kopplas till förbättrad kognition, minskad stress och många andra fördelar. Vi måste dock tillåta oss att balansera den fokuserade sinnet med fria sinnet.

Forskningen på fantasi och kreativitet visar att om vi är alltid i ögonblicket kommer vi att gå miste om viktiga samband mellan våra egna inre fria tankar och omvärlden. Kreativitet ligger i att skärningspunkten mellan vår yttre värld och vår inre värld. Lagom är bäst!

Läs mer>>

Läs lite till>>

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se