Symboler i vardagen

 symbol2

Symboler i Vardagen

Dorothy Been, Symbolföreningens urmoder berättar om symboler i vardagen.

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se