Andra verktyg

verktyg

Andra verktyg

Det viktigaste är fokus på klienten. Vägen fram till önskat mål sker med hjälp av olika verktyg på medveten och eller undermedveten nivå. Kognitiv beteende terapi kommer in både i hypnos och hypnoterapi och bitvis även i symbolterapi. Andra verktyg kan som HYPNOTERAPI, NLP,  EMDR och EFT är också vara verksamma tekniker, även som hjälp till självhjälp. PSYCH-K är ett kraftfullt verktyg som kommunicerar med det undermedvetna på en fysisk nivå.

To change the printout of the body, you must learn to rewrite the software of the mind.

Kommentera

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se