Kognitiv beteende terapi

Kognitiv beteende terapi

Det är väldigt lätt att fastna i tankemönster som hindrar oss istället för att hjälpa oss. När vi förstår problemet så kan vi oftast hitta lösningen. I den kognitiva samtals-terapin lär du dig steg för steg att öka självkänslan och relativt snabbt hindra negativ stress, utmattningssymptom, nedstämdhet, oro eller vad du nu vill finna lösning på eller ha mer av i ditt liv.

Tanke Känsla Handling
Terapi och coaching går hand i hand. De strävar båda mot mål och mening i livet. Tankens kraft är stor och med ett nytt sätt att tänka kan vi förbättra självkänsla och välbefinnande. Vi utvecklar även vår förmåga att snabbare återhämta oss efter svårgheter och att växa som människor.

Kognitiv terapi
Kognitiv samtalsterapi kräver ett aktivt arbete av dig som klient. Tillsammans arbetar vi med att utforska de tankesätt och betenden som fått dig att söka dig hit till CreateLife. Du får här hjälp på vägen med nya kunskaper och övning för att hitta nya alternativa tankesätt och beteenden.

Ibland gör jag fel men jag är aldrig fel.

KBT är ett samarbetsprojekt där du som klient är i centrum. En del är att få kunskap om vad kbt är och vad de olika övningarna går ut på. I det delade arbetet startar sessionen med en gemensam dagordning och beroende på denna agenda går vi igenom hemuppgifter, gör övningar och sessionen avslutas med en sammanfattning och en ny läxa. Vi är samarbetspartners och terapin innebär inte att terapeuten tolkar utan klienten har och hittar svaren i sig själv. KBT fokuserar mer på här och nu även om historien och vägen framåt finns med. Det centrala är att förmedla verktyg och metoder för att du som klient själv ska lära hantera ångest eller andra problem liksom att stå ut med oro utan att tillgripa gamla säkerhetsbeteenden. Att gå emot undvikande och i lämpliga steg exponera sig för det som i vanliga fall är svårt brukar kunna släcka ut ångest.

Kognitiv Coaching
Med kognitiv coaching kommer du till klarhet och förstår dina utvecklingsmöjligheter för att nå dina mål. Vi börjar med att kartlägga mål och gör upp din plan för att nå dit. Vi inventerar ditt team och din personliga utveckling som behövs för att nå ditt  önskade mål.

Sockersug?
Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapiform som tar fasta på att dina känslor styr ditt beteende, och försöker visa på hur du kan ändra tankemönster och beteenden och därigenom nå dina mål.
Som terapeut/coach kan jag hjälpa dig att sätta fingret på vilka känslor och situationer som triggar igång ditt sötsug – det kan till exempel vara stress, irritation eller besvikelse. Du får hjälp att komma tillrätta med orsakerna bakom de negativa känslorna, exempelvis dålig självkänsla, kritikkänslighet eller negativt tänkande. Du får hjälp att ändra dina tankemönster och ditt beteende så att du inte reagerar genom att äta sötsaker.
Målet är att komma tillrätta med de situationer och sammanhang som ger upphov till negativa tankar och känslor som tidigare utlöst ditt sötsug, och att lära dig att hantera de negativa situationer och känslor som ändå uppstår på ett sätt som inte ger upphov till felaktigt ätbeteende.

Triangel-tanke-känsla-beteende

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se