Category Archives: Alternerande medvetandetillstånd

corona

Corona gjorde det möjlig med nätterapi

Nu under denna speciella vår, 2020 har Corona pandemin gjort det svårt med face 2 face terapi. I min terapivagn har Zoom varit ett fantastiskt hjälpmedel att nå ut till klienter. Nu har vi ju träffats IRL i verkliga livet först så det gör det kanske något enklare. Men jag tror det här kan vara en ny modell för många av oss i samhället. Välkommen att höra av dig!

kolugnsmall

I denna ljuva sommartid

I denna ljuva sommartid har kommit igen. En vecka tills det vänder, huga. Hemsidan uppdateras inte så ofta upptäcker jag helt plötsligt :-)

Det gäller att hålla sig kolugn för att inte åka med i det alltmer uppskruvade samhällstempot och allt som ska hinnas med och göras. Nu har  min GIM utbildningen kommit till fasen att erbjuda klienter att prova på. I första skedet på engelska eftersom jag går utbildningen i London och handledning nu är på engelska. Hör av dej om du är intresserad.

Läs mer ->>

brain

Hypnos och hypnoterapi kan förändra i ditt liv

Tre exempel på hur hypnos och hypnoterapi  kan hjälpa förändra i ditt liv är här exemplifierat med att sluta röka, övervinna rädslor och fobier samt öka självförtroende och självkänslan. Rädslor, ovanor och andra problem kan reduceras med hypnoterapi. I många fall kan du bli av med dessa problem efter bara en två timmars session. Anledningen till att vi inte kan komma över eller kontrollera dessa psykiska problem på egen hand är på grund av att de hålls kvar av vårt undermedvetna. Den del av vårt sinne som vi inte kan styra med vårt medvetna sinne men genom hypnoterapi kan vi kommunicera med det inre medvetandet. Hypnoterapeuten ”föreslår” tankemönster för vårt undermedvetna vilket förändrar oss.

Sluta röka
Forskare från University of Lowa visade på 1990-talet att hypnos var den enskilt mest effektiva metod för att sluta röka. Ensamt bättre än nikotinersättning, droger och viljestyrka. Och denna forskning var varken vag eller ifrågasatt. De utförde en metaanalys genom att kombinera resultaten av 600 studier på totalt 72.000 personer! Forskningen redovisades i New Scientist.

Hypnos och hypnoterapi

Övervinna rädslor
Det är väldigt många personer som har en rädsla eller fobi för något. Oavsett om det är en rädsla för möss, flyga, tala inför publik så har vissa människor mer ovanliga fobier som rädslan för arbete! Det fantastiska är att vi bara faktiskt föds med två rädslor, höga ljud och fallande. Varannan rädsla eller fobi som vi har lärt sig genom våra upplevelser i livet. Fobier är inte något som vi kan övervinna av oss själva. Många människor börjar mer och mer söka hjälp från hypnoteprapeuter. Genom hypnoterapin förändras de sätt som våra sinnen fungerar på så att vi är kvitt våra rädslor en gång för alla.

Öka självförtroendet
Praktiskt taget alla människor skulle gynnas av lite mer självförtroende. Det kan hjälpa oss att leverera en nervpåfrestande presentation på jobbet, ta bort vår slumpmässiga oro eller kanske tillåter oss att inte skjuta upp saker. Förtroende är en av de mest beundransvärda egenskaper, det ger oss möjlighet att uppnå högre nivåer av lycka än någonsin tidigare. Föreställ dig att gå ifrån en två timmars hypnoterapi session med ett nyfunnet självförtroende. Ett stärkt självförtroende som tillåter dig att uppnå saker som du en gång trodde var ouppnåeliga.

Faktum är, hypnoterapi är verksamt. Och i stort sett alla, som vill, kan hypnotiseras. Hypnos är ju ett naturligt tillstånd som vi är i flera gånger per dygn. Men att förändra ditt liv till förmån för en eller ett par sessioner är väl värt jobbet.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se