Boka tid

kontakt

Info

Du som klient

 • ska vara starkt motiverad till att göra en förändring i ditt liv. Förändring för din egen skull.
 • villig att boka in minst 3 sessioner för symbolterapi eller hypnoterapi  (med ca 7-14 dagars mellanrum) ev fler om det behövs efter överenskommelse.
 • meddelar ev. avbokning senast 24 timmar före avtalad tid. Vid senare avbokning debiteras full taxa.
 • Betalar på:
  PG: 54 80 16-5 eller
  BG: 608- 07 66

Jag som terapeut och coach

 • har tystnadsplikt.
 • har dig som klient i fokus
 • har adekvat utbildning och erfarenhet
 • Innehar F-skattebevis.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se