SMI Supported Music and Imagery

SMI Supported Music and Imagery

Nu har Lisa Summers och Sumi Paik-Maiers modifierade GIM metod, SMI – Supported Music and Imagery nått Europa. Eva Lillqvist, CreateLife är en av de första som får ta del av utbildningen i denna resursorienterade musikterapeutiska metod på sin GIM utbildning i London.

Supported Music and Imagery metoden har fokus på positiva resurser snarare än klientens problem. Denna positiva resurs kan vara något som   har en positiv inverkan på en klient. Det kan vara så enkelt som att njuta kaffepaus  eller en varm kram från en mor. Fokus ligger inte på den yttre verkligheten, aktiviteten sak och/ ller en person utan det är på den inre kvalitet som man känner utifrån dessa. Det är inte kaffe kvaliteten utan mer en stund då man känner sig vara i kontakt med sig själv. Inte kramen eller modern i sig själv utan värmen och kärleken man känner genom en kram av en mor. Hur liten den än må vara så förstärks egot genom att fokusera och fördjupa den inre kvaliteten på dessa positiva resurser och positiva bilder.

SMI, Stödjande musik och bildspråk är effektiv som en korttids terapi och kan tillämpas självständigt eller tillsammans med re-eductiv / rekonstruktiv musik och bildterapi.

Strukturen i Supported Musci and Imagery
SMI, Stödjande musik och bildspråk är mycket strukturerad. Man använder en enda positiv bild och et enda stycke av förinspelad musik. Båda väljs av terapeuten och klienten tillsammans för sessionen.

SMI session

Förspel:
I ett inledande samtal samlas information om klienten i korta drag. Återgång till föregående session kan också tas upp här. Terapeuten styr försiktigt för att utforska några positiva erfarenheter klienten har haft i nära tid eller tidigare.

Övergång:
Bland ovanstående positiva erfarenheter uppmanan klienten att välja det som är mest meningsfullt att utforska denna gång. Den valda bilden utvecklas vidare.

Terapeuten erbjuder några musikval där klienten väljer musik som matchar kvaliteten på hens positiva bilder.

Induktion: En bro till musik
Genom att använda klientens beskrivning av bilderna, hjälper terapeuten klienten att fokusera på upplevelsen/känslan av bilderna innan musiken börjar. Klienten sitter bekvämt och uppmanas att blunda. Induktionen är kort och syftar bara för att hjälpa klienten att fokusera på den valda bilden.

Musik / Imagery
Musiken som används i Stödjande musik och bildspråk är enkel och hållande. Den består av  enkla musikaliska element och en tydlig struktur för att stödja och hålla bilderna. I SMI använder man till stor del icke-klassisk musik.

Strax efter att musiken startar uppmanas klienten att öppna sina ögon och uttrycka sina inre bilder t.ex. genom att måla på ett A3 papper med kritor (olje- och torrpastell)  medan samma musik upprepas flera gånger.

Efterspel
Erfarenheterna av musik och bilder utforskas och internaliseras. Fokus ligger på de inre egenskaperna hos bildspråk, inte på en beskrivning av vad bilderna är. Terapeuten hjälper klienten att känna djupt och uppleva den positiva bilden snarare än att fokusera på en kognitiv analys av bilderna.

Hemläxa
Klienten uppmuntras att utforska och njuta av den positiva erfarenhet av att använda stödjande musik hemma.

Läs mer>>

 

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se