blow-feather

Musikandning

Musikandning

Andningsmodulerad GIM – Musikandning

  • är en bearbetning av BMGIM, utvecklad för personer med traumatisk stress med dysregulation av autonoma nervsystemet ANS, 2, som. PTSD, komplex PTSD, partiell PTSD.
  • även för klienter med dysregulering med t.ex anpassningsstörning, långvarig sorg, utvecklings kriser men även för självförverkligande.

ANS, Autonoma nervsystemet

Det icke-viljestyrda  eller autonoma nervsystemet, ANS  styr andning, blodtryck, puls och andra funktioner vi inte kan påverka medvetet. ANS har två system; sympatikus oh parasympatikus. Dessa samverkar oftast med att modulera aktiviteter utefter hot eller icke hot, aktivitet eller vila.

Vid hot och fara gör sig sympatikus systemet redo för att slåss eller fly, eller spela död genom att utsöndra hormonerna epinefrin och nonepinefrin. Blir stressen lång utsöndras kortisol. Vid långvarig kortisolutsöndring kan det bli  skadliga effekter på bland annat humör,  kognitiv förmåga, uppmärksamhet, minne och coping förmåga, se saker på ett nytt sätt.

Fortsättning följer…

homebag

Musikpsykoterapi

GIM är en musikpsykoterapi som låter samspelet mellan flera sätt, flera modaliteter som ord, bilder och musik  involvera den kreativa processen vilket öppnar psykoterapi för en bredare upplevelse av mänsklig potential och helande. Nu finns det möjligheter även i Västerås at prova på detta.

tangentbord-i-blue

Är du eller känner du någon som är Spelberoende?

Spelberoende är en växande grupp i vårt samhälle. Just nu söker vi deltagare till grupp GIM. Vill du prova på att tillsammans med andra i liknande situation, delta i musikterapi? Det är kostnadsfritt. Du deltar med din tid, Ca 1 timme, en gång i veckan under fem veckors tid. Hör av dej till info@createlife.se så får du reda på lokal när vi fått ihop en grupp.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se