Vad är GIM?

Australienska nestorn Denise Grocke berättar vad Guided Imagery and Music, GIM är med denna video:

Gott Nytt Musik År

Gott Nytt 2021

Jag firar med min favorit saxofonist , Paquito Derivera som spelar Mozart på ett kreativt sätt som säkert Amadeus själv gillat. Må 2021 bli ett kreativt musikår för alla, både musiker och musikanter i stugorna.

Kalani om vad Musikterapi är

Kalani Das förklarar vad musikterapi är:

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se