Livet ska levas framlänges men förstås baklänges

start

Ta Steget till

Kan du tänka dig att att satsa på ditt personliga välbefinnande, mental friskvård och utveckling att bli den du är och vill vara? Du kan göra det  idag. Tveka inte att påbörja denna resa redan idag.

förändring

”Gör du det du alltid har gjort får du det du alltid fått.” Både med hypnoterapi och symbolterapi går vi förbi medvetande tillståndet och lossar de känslor som cementerats på den undermedvetna nivån. I många terapiformer utforskar du de mönster och strategier som hindrar dig i ditt liv, du lär du dig göra medvetna val och får tillgång till din visdom och styrka.

på djupet

Att ta första steget och kontakta en samtalsterapeut kan vara svårt. Men med detta steg så kan en resan börja här om du vill bli av med nedstämd-het, depression, oro, fobier, sömn-problem, viktproblem, stress, ångest eller om du har drabbats av sorg eller förlust, har svårt att sätta gränser, dåligt självförtroende eller själv-känsla, har blivit utbränd på jobbet eller har fastnat i negativa tanke-mönster.

med musikterapi

Musik är svaret- vilken är frågan?
Symbolarbete går på djupet och skapar nya insikter och utsikter.
Ta steget till förändring i ditt liv om du vill för-bättra relationer till andra, bli mer kreativ eller mer närvarande.

Som terapeut gäller tystnadsplikt.
Varmt Välkommen att ta första steget!

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se