Arbeta med symboler

symbol1

Metod i pedagogik och terapi för att utforska den inre verkligheten är förvånansvärt verksamt och kraftfullt både vid olika pedagogiska sammanhang och i psykoterapeutiskt arbete.

Personligt välbefinnande

I och genom skapande arbete med symboler i kreativa processer främjas ett personligt välbefinnande i ditt inre på djupet och i det yttre som medarbetere och samhällsmedborgare.

Friskvård

Symbolarbete är ett kraftfullt verktyg för att uppleva, identifiera och kommunicera sina känslor. Drömarbete är rena friskvården som alla borde ha tillgång till och som vi borde få lära oss mer om redan som barn.

Personlig utveckling och ledarskap

I de processer som sker i symbolarbetet och skapandet finns inga misstag, det finns bara möjligheter. Det finns inga prestationsrav, det krävs ingen erfarenhet. Du kan bara lugnt vila i processen och upplevelsen av det som sker. I känslan av tillit framförallt till dig själv där du kan vara i flödet och bli stärkt av det som sker i ditt inre.

Symboler

Att vara nyfiken, levande och kreativ är ett grundtillstånd som många av oss vuxna redan som barn har tappat kontakten med. Vi kan behöva hjälp att återfinna det och lära oss utvecklas med nya uttrycksformer.

Symbolspråket

Genom symbolspråket får vi på ett effektivt sätt tillgång til vårt undermedvetnas samlade erfarenheter och visdom, som man utgår från är krafter i det godas tjänst. Innerst inne vet vi vad som är bra för oss och vad vi egentligen kan och behöver.

Dorothy Been, Symbolföreningens urmoder berättar om symboler i vardagen.

Folder om Symbolarbete:  FramsidaBaksida

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se