Symboliska verktyg

symbol5

Symboliska verktyg

Bild, drömmar, musik, dans, berättelser, visualiseringar…

Bild, färg och form
Bild, färg och formande skapande är effektiva för att uttrycka inre upplevelser. färgerna är bärare av känslor och stämningar, formerna ger gestalt åt dessa. Målet är att måla och skapa utan att tänka. Det resulterar i nya viktiga insikter.

Drömmar, inre bilder, visualisering och symboldrama
Visualisering och symboldrama är liksom drömmar ett tillstånd där omedvetna bilder framträder och en bro till vårt omedvetna sinne skapas. Mer om Drömmar

Sagor, berättelser, myter och ritualer
Sagor handlar om de personliga vedermödor vi alla ska ta oss igenom på vägen mot mogen vuxenhet. Existentiella frågor kommer ofta i fokus och där blir myten viktig. Ritualer är trygghetsskapande och har blivit viktiga verktyg även i terapeutiska sammanhang.

Musik, dans och drama
Genom att använda olika uttryck och att väva ihop dessa i olika processer tillåts de att blandas och skapa något nytt som ger oss tillgång till våra inre resurser för balans, läkning och kreativitet. Vi använder musiken både aktivt och passivt i symbolarbetet. Det vill säga att vi uttrycker oss genom instrument och röst eller genom inspelad musik.

Ett verkligt normalt medvetandetillstånd är ett som är fritt från all negativitet och istället är fyllt med glädje och kärlek.
-David R. Hawkins

Tålamod betyder väntan utan ångest. -Francis de Sales …

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se