Drömmar

symbol6

Symbolföreningens urmoder Dorothy Béen talar om symbol arbete med drömmar på sitt sätt.

Lyssna på Dorothy Béen från morgonprogram på Metropol 140108

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se