Symbolterapi

symbol3

Symbolterapi innebär att man kompletterar det terapeutiska samtalet med symboliska uttryckssätt. Det kan vara i form av bild, berättelser, måleri, poesi, musik och visualisering. I terapi ligger fokus på svårigheter och problem som uppkommit på livsvägen och som hämmar klienten i sin livssituation. Vårt omedvetna har en vishet som är överlägsen medvetandets och vi får kontakt med hjälp av symbolerna till att bättre kunna hantera vår livs- och arbetssituation.

Det symboliska sättet att uppfatta och uppleva, rör sig i en annan dimension är vårt vanliga konkreta tänkande. Symbolspråket går inte att översätta eller tolka till vårt medvetna sinne och kontrollerade språk utan att viktig laddning, lyster och meningsfullhet går förlorad.

Symbolterapi kan ge hjälp vid:

  • Stress och utbrändhet
  • Oro och ångest
  • Rädslor och fobier
  • Nedstämdhet, depression
  • Stärka Självförtroende, självbild
  • Personlig utveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Kreativitets främjande

och mycket annat i livets olika skeden.

Läs Mer om Symbolterapi

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se