Mer om Symbolterapi

symbol4

Vår inre vishet

Det undermedvetna har en vishet och en kunskap som oftast är överlägsen vårt medvetna tillstånd. Vi tänker i bilder som vi sätter ord på och för dem som har lätt för det går det blixtsnabbt. För andra kan det vara svårare om vi har eller har haft det tufft i livet och själen längtar efter läkning. Genom att öka sin medvetenhet över symboliken i kommunikationen minskar klyftan mellan människor och konflikter reduceras i takt med att vi bemöter varandra med allt större respekt. Symbolterapi är rena friskvården! Den som känner sig respekterad är alltid öppen för dialog och utveckling, mer medveten om sina gränser och mer nyfiken på omgivning och sig själv.

Det symboliska sättet att tänka och uppleva rör sig i en annan dimension än vårt vanliga vakna tänkande. Symbolspråket går inte att översätta eller tolka till vårt medvetnas och kontrollerande språk utan att en viktig laddning och meningsfullhet går förlorad. Det som vi har svårt att uttrycka och fånga med ord kan vi istället åskådliggöra med hjälp av bildspråk, i poesi myter och sagor, i våra drömmar, i drama, dans och musik.

Att vara nyfiken, levande och kreativ är ett av våra grundtillstånd som människor. I dagens samhälle och med vår stressade livsstil är det lätt att mista delar av detta tillstånd. iKOGNEA har ambitionen att återupprätta den förmågan.

Symbolmåleri, frigörande dans,  musik, skrivande, berättande, sagor och myter, symboldrama, drama och drömarbete enligt Ullman är olika uttryckssätt som vi använder oss av.

Drömgrupp enligt Ullman

Att arbeta med sina drömmar är väldigt givande och enkelt. Drömgruppen bör vara 5-8 personer och träffas 5-10 gånger. Syftet ar att från ett gemensamt intresse utforska drömmarna.

Det går till så att någon som har en färsk dröm berättar för de andra om den. Sedan ska var och en skriva ner drömmen genom att drömmaren än en gång långsamt läser upp sin drömsekvens. Drömmaren får nu satta sig lite utanför ringen för nu ska gruppen börja jobba med drömmen som nu blivit var och ens dröm.

Drömmen skall återberättas så som hon drömt den, så fullständigt och detaljrikt som möjligt. Det hela är helt frivilligt och om drömmaren önskar så kan hon avbryta om det känns obekvämt. Det gruppmedlemmarna sedan kommer att säga om drömmen är deras egna projektioner, det handlar om dem själva och det står drömmaren fritt att ta till sig eller förkasta de olika inläggen som kommer ifrån gruppen.

När man väl börjar med drömgruppen så kommer du att komma ihåg dina drömmar på morgonen. Det handlar om att vara fokuserad och uppmärksam i en situation då man normalt inte är det, på morgonen.

Ett sätt är att man vid insomnandet är beredd med penna och papper alternativt en bandspelare/fickminne vid kudden för att dokumentera drömmen så nära inpå uppvaknandet som möjligt.

För att komma igång med drömarbetet i gruppen så är det viktigt att man kommer igång och skriver ned eller talar in drömmen men även fragment av en dröm kan vara tillräckligt underlag för gruppen att jobba med.

Eva är utbildad hos symbolonterranova

Läs mer på:
http://blog.createlife.se/om-symbolterapi/

http://www.symbolon.se/

http://www.symbolonterranova.se/

I symbolterapi utforskas vägarna till din inre källa

 

Kommentera

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se