Tag Archives: bildterapi

painterier

Symboliska uttryck i behandling av cancer

Symboliska uttryck i behandling av cancer
- 5 läkande terapier mot cancer symptom
Ett av fyra dödsfall i USA kommer i år att orsakas av cancer. 580 350 amerikaner per dag förväntas dö av den näst vanligaste dödsorsaken, cancer i USA enligt American Cancer Society Cancer i siffror 2013.

Överlevnaden för cancerpatienter har ökat genom åren från 49 procent till 68 procent 1975-2008. Överlevnadsstatistiken följer med de nya framstegen som görs inom modern medicin och som har underlättat och medfört förbättring av tidig upptäckt och behandling hos cancerpatienter.

Behandlingsprotokoll andra hälsofrågor samt biologiska och beteendemässiga faktorer beaktas vid fastställandet av den förväntade livslängden för personer med livshotande sjukdom.

Sjö vid foten av fjället

Alternativa terapier

Olika alternativa terapier förklaras i den här artikeln. Läs om hur man kan finna lindring med bildterapi, musikterapi, och fler andra alternativa behandlingar.

En mängd olika alternativa terapier skiftar de sätt som vi närmar oss psykisk friskvård på. Även om samtalsterapi lever och mår bra så kan nya metoder antingen tjäna som enskilda terapiformer eller förbättringar av gängse psykologisk behandling, beroende på olika klienters behov. Här följer en översiktlig genomång av några av dessa terapier och lär dig om hur en del människor målar, dansar, spelar på trumma, skrattar och kanske hypnotiserar sig till en bättre livssituation.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se