Tag Archives: cancer

painterier

Symboliska uttryck i behandling av cancer

Symboliska uttryck i behandling av cancer
- 5 läkande terapier mot cancer symptom
Ett av fyra dödsfall i USA kommer i år att orsakas av cancer. 580 350 amerikaner per dag förväntas dö av den näst vanligaste dödsorsaken, cancer i USA enligt American Cancer Society Cancer i siffror 2013.

Överlevnaden för cancerpatienter har ökat genom åren från 49 procent till 68 procent 1975-2008. Överlevnadsstatistiken följer med de nya framstegen som görs inom modern medicin och som har underlättat och medfört förbättring av tidig upptäckt och behandling hos cancerpatienter.

Behandlingsprotokoll andra hälsofrågor samt biologiska och beteendemässiga faktorer beaktas vid fastställandet av den förväntade livslängden för personer med livshotande sjukdom.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se