Tag Archives: positiv psykologi

Tall Grass

Lyckans sidoeffekter

Lyckans sidoeffekter

Fördelarna med lycka och positiva känslor inkluderar allt från ökad kreativitet till förbättrat imunsystem. Sidoeffekter är att lyckan:

ökar din uppmärksamhets förmåga och vidgar ditt tänkande
förbättrar problemlösningsförmågan
stärker fysiska, intellektuella och sociala resurser
motverkar negativa känslor
skyddar hälsan

hand-i-hand

Lycka – vad är det för dig?

Lycka – vad är det för dig?

Lycka är ett verb, sånt man kan göra. Och därför är det också något man kan lära och vi kan öva på det för att bli bättre.

Men du kanske känt den där känslan att det måste finnas något mer för dig trots att du har och uppnått många lyckomarkörer i ditt liv.
Hela livet är en resa med att utforska tankens kraft och medvetandets natur för att leva vårt liv på bästa sätt. En orsak till att vi kan känna oss olyckliga är att vi vill att livet ska vara något det inte är medan vi kämpar på planlöst. Det som trasslar till det för oss är oftast att vi kämpar emot istället för att åka med flödet. Det tar på kraft och energi att kämpa emot verkligheten som vi gör när vi tycker att det borde vara annorlunda.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se