Tag Archives: primalterapi

Sjö vid foten av fjället

Alternativa terapier

Olika alternativa terapier förklaras i den här artikeln. Läs om hur man kan finna lindring med bildterapi, musikterapi, och fler andra alternativa behandlingar.

En mängd olika alternativa terapier skiftar de sätt som vi närmar oss psykisk friskvård på. Även om samtalsterapi lever och mår bra så kan nya metoder antingen tjäna som enskilda terapiformer eller förbättringar av gängse psykologisk behandling, beroende på olika klienters behov. Här följer en översiktlig genomång av några av dessa terapier och lär dig om hur en del människor målar, dansar, spelar på trumma, skrattar och kanske hypnotiserar sig till en bättre livssituation.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se