Tag Archives: Skrivarterapi

penndragkedja

Skriv ett kärleksbrev till dej själv

Skriv ett kärleksbrev till dej själv – ditt Inre Barn

Ta ett papper och skriv ett kärleksbrev till ditt inre barn. Skriv det på det sätt du skulle göra om du skulle skriva till ett barn som du älskar.

Tänk vad du skulle skriva till ett barn om hen kom hem gråtande därför att barnen skrattade åt hens klädsel, att hen misslyckades på ett prov hen studerat hårt för eller personen hen var förälskad i berättade  att denne inte tycker om hen.

Var mycket försiktig och ytterst omsorgsfull när du skriver brevet… skriv med mycket hjärta.

Fanns det en tid i ditt liv när något tragiskt hände – t.ex. att du blev antastad, dina föräldrar skiljde sig, någon övergav dig, någon dog – skriv kärleksbrev till dig själv som om du var i den åldern.

Det är ett kärleksbrev du skriver, håll inte tillbaka något och DU glöm inte – var kärleksfull!

Läs ditt brev varje morgon innan du börjar en ny dag och boosta dej själv.

pussel

Ändra på invanda Mönster

Ändra på invanda Mönster och Ett Nytt Gott År har nu inletts. Vi skriver 2014 för första gången. Mindfulness har länge varit ett modeord som nästa blivit ett förhatat begrepp genom dess överanvändning, men dock ändå så viktigt. Att leva i dåtid och i framtid tar mycket av vår livsenergi. Vi kan jobba med de negativa mönster från det förflutna som stjäl av denna energi. Ett sätt eller ett steg på vägen är genom skrivandet. Här får du fortsätta läsa och göra mer om och av det som jag skrivit tidigare om under de fyra förra inläggen.

De flesta av oss lever i vårt medvetna tillstånd för det mesta och upplever bara små fönster in i vårt autentiska själv. Det kan upplevas svårt att ändra på invanda mönster. Det verkar göra att våra begränsande känslomässiga mönster verkar starkare och mer verkliga än de egentligen är. Men så snart vi börjar uppfatta hur vi vanligtvis stänger ner till vår autentiska livsenergi så  kommer vi att förstå att vi är större än våra inlärda mönster. Så snart vi håller tillbaka och tystar ner tillståndet som håller oss begränsade kan vi börja montera ner de känslomässiga, mentala och fysiska strukturer som håller oss tillbaka.

Oavsett så kan det som har skapats på toppen av vårt väsen tas bort igen. När vi lär oss mer om vad vi göra för att stänga ner vår känslomässiga mentala och kroppsliga struktur och sluta göra det så kommer vi att gå igenom alla lager av känslomässig smärta som vi är rädd för att känna av från det förflutna. Varje lager av känslomässig smärta vi kände och släppte utan att låta våra negativa trossystem ständigt mata dem så frigörs en del av den lagrade energin från den sorg som vi har undvikit i allas våra liv. Vi kan sörja där vi inte vårdats, älskats, ärats  eller respekterats i det förflutna. När vi sörjer de gamla förlusterna från det förflutna öppnas en bit av vårt hjärta igen. Efter sorgearbetet kan vi hitta ett sätt att ge oss vad vi har behov av så att vi kan minnas vilka vi verkligen är. Ändra på invanda mönster med CreateLife samtalsterapi i symbolterapi, musikterapi.

Gott nytt år!

udd-ros

Skriv av dig

Skriv av dig de mentala fastlåsta mönster som är sparade i ditt inre. Du kan fråga dig själv i din journalbok :
1) Vad gör jag för att återskapa de ursprungliga erfarenheterna i min barndom/tonåren in i mitt vuxna liv? Det är bra att känna till dina känslomässiga, mentala och fysiska mönster så djupt att du faktiskt kan se dig själv göra det ditt inre seende. Som du beskriver det i din journal så börja att se dig själv att skapa ditt villkorade tillstånd.  Skriv om hur du gör det. Lek!

2) Vad ska jag tro om mig själv för att spara detta mönster? När du skriver dina övertygelser i din journal, säg dem högt och titta på vad de gör på insidan av din kropp. Experimentera med att säga högt motsatsen till dina betingade föreställningar. Till exempel ändra trossatsen ” Jag tror inte på kärlek ” till ” Jag tror på kärlek ” och se hur varje ny trossats känns i kroppen.

3) Hur återskapar jag dessa negativa emotionella mönster i min kropp? Måste jag krypa ihop, spänna mina muskler, distrahera mitt tänkande ect? När du registrerar detaljerna om hur du vanligtvis stänger ner dig själv så öva på att överdriva sista gesten. Om du skulle skulptera ditt trossystem hur skulle du forma din kropp? Öva kontrastera dina stängda villkorade tillstånd med en motsatt gest för att öppna upp din kropp fysiskt. Se hur det känns att leka med och styra din energi på detta sätt.

4) Vilken är de inkapslade hypnotiska förslagen i mina egna negativa beteenden? Vad säger ditt själv om och om igen – många gånger om dagen – om andra människor, livet , relationer , arbete och om kärlek? Börjar tvivla på vad du säger till dig själv. Titta på hur din kropp ändrar sin hållning när du är i ditt trossystem. Fråga dig själv ” Är detta sant ? ” Börja skriva ut exakt hur du sätter dig själv i denna ” trance ” som upprepar det du lärt dig och som du trodde på när du var liten. Det är bra att välja ett problemområde i ditt liv och skriva ner hur du sätter dig in i en trance av låg självkänsla eller rädsla och ångest eller någon annan negativ känsla som plågar dig.

5) Om du fick lovord fråga dig själv , Vad är det för ” måsten ” och ” borden ” i mitt liv att du sätter press på dig själv för att leva upp till? ” Skriv ner vad du ” måste göra ” för att bli älskad. Det är bra att skapa ett collage av hur du var ” beröm till ” att vara någon som du inte är . Gör en kollage bild av vem du förväntades vara. Skriv ut dina listor över ” borden ” och fånga dig själv som du agerar ut dem i ditt dagliga liv. Känn trycket och tvånget i kroppen. Experiment med att slappna av dina ansträngningar för att imponera på andra i din kropp och se hur det känns.

6) Vad är roten till den ursprungliga smärtan som jag undviker? Slutligen kan vi när vi t.ex. läser morgonbladet sjunka djupt in i vår kropp  och försöka veta vad för känslomässig förlust vi undviker. Några känslomässigt förödande besvikelser eller förluster från det förflutna måste vi känna och komma till rätta med. Varhelst vi inte fick våra känslomässiga behov tillgodosedda som barn utan blev bedrövad på dem så måste nu detta lagrade energi mönster i vår kropp frigöras och slutföras. Detta är i huvudsak hur vi strukturerar hela vårt psykologiska försvar runt. När vi sörjt färdigt roten till förlusten är vi fria att vara sanna jag.

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se