Vad är GIM?

Australienska nestorn Denise Grocke berättar vad Guided Imagery and Music, GIM är med denna video:

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se