Vedic Art

Färg+color+logo+webb

Vedic Art innehåller en navigationskarta. Använd kompassen du har i din hjärna och finn vägen till fredens kammare i ditt eget hjärta.

Sedan – när du doppar din pensel i ljus, rymd och bliss, så framträder evigheten.

När du går in i din målning – in i den självrefererande dialogen – så kommer du att finna nyckeln till hur livet kan levas och hur en målning kan öppna dörrar både i himlen och på jorden.”

— CURT KÄLLMAN

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se