Musikterapi

Musikterapi handlar om processen. I musikterapi får du utnyttja dina känslor och upplevelser för att uttrycka begrepp som du kan ha svårt att uttrycka.

Vad är musikterapi?

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation. Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar.

Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet. Musikterapi är en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationellt nätverk beträffande utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet. Musikterapeutens arbetsfält spänner över hela livscykeln.

"Musik är svaret - vad är frågan."

Myt 1 om musikterapi

Du måste vara musiker för att ha nytta av musikterapi

Detta är en av de vanligaste orsakerna till att man väljer bort musikterapi. De flesta människor tror att de har liten eller ingen musikalisk förmåga och för att delta i musikaliska sysselsättningar så kommer det bara att leda till pinsamheter, förlöjligande eller till och med frustration. Dock är poängen med musikterapi inte den färdiga produkten och det spelar ingen roll om det du skapar är “bra”

Myt 2 om musikterapi

Musikterapi innebär bara att spela och sjunga

I musikterapi har vi tillgång till många olika modaliteter för att uttrycka oss. Terapeuten kan be dig att måla eller klottra en bild, använd kritor, akrylfärg, akvarell. Vi kan experimentera med lera, skriva poesi, dansa, göra eller lyssna på musik. Och andra aktiviteter som passar momentet. Liksom symbol- bild eller andra konst terapeutiska metoder så handlar det inte bara om “konst” i den mest traditionella bemärkelse. Allt som gör att du kan vara kreativ och uttrycka dig är en viktig om inte den viktigaste ingrediensen i den terapeutiska processen.

Vi skiljer på Receptiv musikterapi, då man använder inspelad musik (GIM, MI & MB) Och Expressiv musikterapi då man uttrycker sig med hjälp av instrument och röst. Speciellt de reseptiva metoderna lämpar sig bra till Internet sessioner.

GIM

Guided Imagery and Music

The Bonny Method of Guided Imagery and Music, BMGIM,  utvecklades i sin ursprungliga form på 1970-talet av den amerikanska musikterapeuten Helen Bonny.Förkortningen GIM som vanligtvis används inkluderar både The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) i sin traditionella form och dess modifieringar. I sin traditionella form är GIM  en musik centrerad form av psykoterapi som används för att hjälpa klienter med ett brett spektrum av psykologiska och känslomässiga svårigheter. Det kan vara de som lider av ångest och depression, är sörjande, upplever arbetsrelaterad stress, har relationssvårigheter, har misshandlats, har psykosomatiska tillstånd, problem med missbruk eller livs begränsande tillstånd såsom cancer. GIM är också en effektiv behandling för personlig  utveckling. Det är på många sätt en idealisk terapi för musikterapeuter och för musiker som vill utforska, utveckla och fördjupa sin relation med musik.

Som terapeut gäller tystnadsplikt. Varmt Välkommen att ta första steget till en resa i dina inre rum!

MI

Music and Imagery

Det finns många MI metoder. De jag använder mig av är SMI och RMI som kan vara alternativ i GIM sessioner. SMI står för Supported Imagery & Music och är mer av en korttidsterapi med fokus på klientens positiva resurser. I RMI, Re-educativ Music & Imagery, är fokus något mer på klientens problem. MI kan hjjälpa klienten att:

  • öka förmågan att bygga inre styrka,
  • återupptäcka personliga resurser,
  • öka insikt om egenskaper och beteendemönster som hindrar
  • öka förmåga att förändra beteendemönster
  • jorda under utmanande tider
  • öka självacceptans

MB

Music Breathing / Musikandning

Andningsmodulerad GIM – Musikandning
är en bearbetning av BMGIM, utvecklad för personer med traumatisk stress med dysregulation av autonoma nervsystemet ANS, 2, som. PTSD, komplex PTSD, partiell PTSD.

även för klienter med dysregulering med t.ex anpassningsstörning, långvarig sorg, utvecklings kriser men även för självförverkligande.
Metoden är utvecklad av Dag Körlin, MD,PhD, psykiatriker, psykoterapeut, primary trainer of BMGIM

Gratis första konsultation

Tveka inte att ta kontakt, första konsultationen är gratis.

INTERNET

Musikterapi över ZOOM har visat sig fungera mycket bra. Det innebär att du kan befinna dig på en annan plats i landet, med en bra internet uppkoppling. Jag erbjuder musikpsykoterapi i forma av GIM, MI och MB.

GIM

Guided Imagery & Music sessionerna går på djupet och tar 90-120 min. Det har gått bra i Covid tider att ha sessioner över nätet. Helst att man har någon initial session live hos mig.

MI & MB

Music & Imagery (SMI, RMI) och Music Breathing sessioner är 30-45 min. Spec MI passar över nätet.

LIVE

Musikpsykoterapi (GIM, MI &MB) och psykodynamiskt grundad expressiv musikterapi för ung & gammal.

Barn & ungdom

Barn med autism, adhd eller funktionsvariationer. Mest effektivt med en serie sessioner som inleds med en bedömningssession för att bedöma utvecklingsområde/n som kan vara motoriska färdigheter, kommunikation och relationsbyggande. 30 min sessioner.

Musikterapi för dementa

Musikterapi för dementa innebär inte att man försöker "bota" klienten. Man inriktar sej på att främja de resurser som ännu finns. Fungerar bra i grupp.

Tag kontakt

Skicka ett meddelande

72591 Enhagen - Ekbacken VÄSTERÅS

Buss 22 från Centralen till hållplats Ekbacken

+46 70 5144016

Boka behandling
Välj ett alternativ

Kontakta mig

Kontakta mej