Andas in, släpp ut…

En trumning om dagen håller doktorn borta… kanske

GIM i grupp

Carolyn Van Dort, Australien, om GIM, Guided Imagery and Music i grupp:

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se