Skärmavbild 2020-10-10 kl. 19.17.07

Äntligen…

Äntligen är jag klar med GIM utbildningen som startade i London 28 juli 2016 och idag 9 oktober 2020 hade jag sista supervision med huvudläraren, så nu är jag klar. Det var en lycklig stjärna som styrde mej till UK. Här fick jag förutom BMGIM även MI metoderna SMI och RMI plus MB för trauma klienter. Yes!

corona

Corona gjorde det möjlig med nätterapi

Nu under denna speciella vår, 2020 har Corona pandemin gjort det svårt med face 2 face terapi. I min terapivagn har Zoom varit ett fantastiskt hjälpmedel att nå ut till klienter. Nu har vi ju träffats IRL i verkliga livet först så det gör det kanske något enklare. Men jag tror det här kan vara en ny modell för många av oss i samhället. Välkommen att höra av dig!

blow-feather

Musikandning

Musikandning

Andningsmodulerad GIM – Musikandning

  • är en bearbetning av BMGIM, utvecklad för personer med traumatisk stress med dysregulation av autonoma nervsystemet ANS, 2, som. PTSD, komplex PTSD, partiell PTSD.
  • även för klienter med dysregulering med t.ex anpassningsstörning, långvarig sorg, utvecklings kriser men även för självförverkligande.

ANS, Autonoma nervsystemet

Det icke-viljestyrda  eller autonoma nervsystemet, ANS  styr andning, blodtryck, puls och andra funktioner vi inte kan påverka medvetet. ANS har två system; sympatikus oh parasympatikus. Dessa samverkar oftast med att modulera aktiviteter utefter hot eller icke hot, aktivitet eller vila.

Vid hot och fara gör sig sympatikus systemet redo för att slåss eller fly, eller spela död genom att utsöndra hormonerna epinefrin och nonepinefrin. Blir stressen lång utsöndras kortisol. Vid långvarig kortisolutsöndring kan det bli  skadliga effekter på bland annat humör,  kognitiv förmåga, uppmärksamhet, minne och coping förmåga, se saker på ett nytt sätt.

Fortsättning följer…

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se