Musikterapi

musikterapi

Myt 1:Du måste vara en musiker för att ha nytta av musikerapi

Detta är en av de vanligaste orsakerna till att man väljer bort musikterapi. De flesta människor tror att de har liten eller ingen musikalisk förmåga och för att delta i musikaliska sysselsättningar så kommer det bara att leda till pinsamheter, förlöjligande eller till och med frustration. Dock är poängen med musikterapi inte den färdiga produkten och det spelar ingen roll om det du skapar är ”bra”.

Musikterapi handlar om processen, utnyttja dina känslor och upplevelser för att uttrycka begrepp som du kan ha en svårt artikulera. Det spelar ingen roll om du kastar bort din skapelse  fem minuter efter att du avslutar den. Poängen är att du skapat något.

Myt  2: Musikterapi innebär bara att spela och sjunga

I musikterapi har vi tillågång till många olika modaliteter för att uttrycka oss. Terapeuten kan be dig att måla eller klottra en bild, använd kritor, akrylfärg, akvarell. Vi kan experimentera med lera, skriva poesi, dansa, göra eller lyssna på musik. Och andra aktiviteter som passar momentet. Liksom symbol- bild eller andra konstterapeutiska metoder så handlar det inte bara om ”konst” i den mest traditionella bemärkelse. Allt som gör att du kan vara kreativ och uttrycka dig är en viktig om inte den viktigaste ingrediensen i den terapeutiska processen.

Musikterapi ger resultat vid olika problem som exempelvis:

Autism
Demens
Hjärntrauma
Stress och Utmattningssymptom
Rehablitering av t.ex. cancer
Sorgbearbetning
Personlig utveckling

Engagemang, musikaliskt och socialt samspel, delaktighet, initiativ, aktivitet, motorik, glädje, igenkännande, kommunikativt utvecklande är några av målen man når i, med och genom musik.

 

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se