Vad är GIM?

Vad är GIM?

Denise Grocke, Australien berättar kort om vad GIM är i följande klipp:

Musikterapi enskilt eller grupp hos Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Även Skype, createlife.se. Boka genom info@createlife.se