Musikandning

Musikandning

Andningsmodulerad GIM – Musikandning

  • är en bearbetning av BMGIM, utvecklad för personer med traumatisk stress med dysregulation av autonoma nervsystemet ANS, 2, som. PTSD, komplex PTSD, partiell PTSD.
  • även för klienter med dysregulering med t.ex anpassningsstörning, långvarig sorg, utvecklings kriser men även för självförverkligande.

ANS, Autonoma nervsystemet

Det icke-viljestyrda  eller autonoma nervsystemet, ANS  styr andning, blodtryck, puls och andra funktioner vi inte kan påverka medvetet. ANS har två system; sympatikus oh parasympatikus. Dessa samverkar oftast med att modulera aktiviteter utefter hot eller icke hot, aktivitet eller vila.

Vid hot och fara gör sig sympatikus systemet redo för att slåss eller fly, eller spela död genom att utsöndra hormonerna epinefrin och nonepinefrin. Blir stressen lång utsöndras kortisol. Vid långvarig kortisolutsöndring kan det bli  skadliga effekter på bland annat humör,  kognitiv förmåga, uppmärksamhet, minne och coping förmåga, se saker på ett nytt sätt.

Fortsättning följer…

Kontakta mig

Kontakta mej