Musikterapins fördelar för autistiska barn

En av musikens fördelar är att den stimulerar båda hjärnhalvorna. Musikterapeuten kan använda en sång eller instrument för att stödja kognitiv aktivitet, bygga medvetenhet om sig själv och förbättra relationer till andra.

Kommunikation är något autistiska barn ofta har svårt med. Här stimulerar musiken kommunikativt beteende och interaktion med andra. Har man musik i grupp så kan barnet öppna upp för och interagera med andra i musiken och sången.

Med hjälp av musik och sång så kan barn med autism lära nya ord från en sång eller bättre förstå hur man bör agera i en social situation utifrån sångens innehåll och hur man jobbar med den.

Autism kan skapa hinder i sociala miljöer. Barn som är med andra i en mindre grupp kan öka sitt självförtroende och våga uttrycka sig och sjunga och spela tillsammans. Även rörelser och dans till musiken kan stimulera barnet ytterligare.

Musikterapi är till nytta för alla

Musiksessionen uppmuntrar till social integration, musiken kan förändra beteendet, förbättra kommunikations förmågor, minska ångest hos barnet som i sessionen ges möjlighet att utveckla dessa nya färdigheter långsamt genom att introducera en sak i taget, vare sig det är att sjunga, dansa, lyssna eller spela sina egna musikaliska ljud på ett instrument eller uttrycka sig med sin röst.

Musik är roligt. På engelska är ordet för att spela och leka samma – play. Trots att svenska språket skiljer på leka och spela (instrument) så är all kreativ verksamhet byggd på lek.

LÄS MER>>
Fler studier >>
Lyssna >>

Kontakta mig

Kontakta mej