Kalani om vad Musikterapi är

Kalani Das förklarar vad musikterapi är:

Musikterapi enskilt eller grupp, Musikterapeut, Eva Lillqvist, Västerås. 070-5144016. Internet terapi via ZOOM, createlife.se. Boka genom info@createlife.se