Vad händer i hjärnan när människor spelar musik tillsammans?

Vad händer i hjärnan när människor spelar musik tillsammans?

Ett team av sociala neurovetenskapsmän från Bar-Ilan University och University of Chicago introducerade en hjärnmodell som belyser de sociala funktionerna och hjärnmekanismerna som ligger till grund för de musikaliska anpassningar som används för mänsklig anslutning. Modellen är unik eftersom den fokuserar på vad som händer i hjärnan när människor gör musik tillsammans, snarare än när de lyssnar på musik individuellt.

Författarna säger att en bättre förståelse av musikens sociala neurovetenskap kan spela en viktig roll för att förbättra den sociala sammanhållningen runt om i världen, särskilt i kulturer som är i konflikt.

De drar slutsatsen att musik är ett kraftfullt verktyg som kan föra individer tillsammans, främja empati och kommunikation och läka sociala splittringar. De säger att en bättre vetenskaplig förståelse för hur musik ger hjärna-till-hjärna sociala kontakter hjälper till att belysa att musik inte bara är underhållning, utan musik är ett kärnfunktion i mänsklig existens med viktiga sociala konsekvenser.

Dr David Greenberg, som ledde forskningen, är en professionell musiker och Zuckerman postdoktor vid Bar-Ilan University i Israel. Han säger: ”Musik ansluter oss till vår mänsklighet. Genom social neurovetenskap kan vi upptäcka att vår känsla av social koppling inte bara är subjektiv, utan att den har sina rötter i viktiga hjärnmekanismer. Speciellt i en tid då det finns så mycket social uppdelning runt om i världen måste vi hitta nya sätt att överbrygga kulturer i konflikt. Musik är ett av dessa sätt.”

LÄS ARTIKELN –>

Kontakta mig

Kontakta mej