Alternativa terapier

Olika alternativa terapier förklaras i den här artikeln. Läs om hur man kan finna lindring med bildterapi, musikterapi, och fler andra alternativa behandlingar.

En mängd olika alternativa terapier skiftar de sätt som vi närmar oss psykisk friskvård på. Även om samtalsterapi lever och mår bra så kan nya metoder antingen tjäna som enskilda terapiformer eller förbättringar av gängse psykologisk behandling, beroende på olika klienters behov. Här följer en översiktlig genomgång av några av dessa terapier och lär dig om hur en del människor målar, dansar, spelar på trumma, skrattar och kanske hypnotiserar sig till en bättre livssituation.

Bild terapi
Med anor från 1940-talet använder konstterapi den kreativa processen för att hjälpa klienter utforska och förena sina känslor, utveckla självkännedom, minska ångest, hantera trauma, hantera beteende och ge ökad självkänsla.

Konstterapi är särskilt användbart i fall av trauma, eftersom det ger patienter med ett “visuellt språk” möjlighet att använda bilden om de saknar ord för att uttrycka sina känslor. För att dessa leda dessa processer är konst terapeuten utbildade i mänsklig utveckling, psykologi och samtalsmetodik. Flera studier stöder terapins effektivitet och finner att det kan hjälpa till att rehabilitera människor med psykiska sjukdomar och förbättra mentala inställning hos kvinnor inför infertilitet.

Musikterapi
Det finns många hälsofördelar med musik. Bland annat ger musiken sänkt stress och högre tröskelvärden på smärta. Det är knappast förvånande att det finns en behandling som innebär att göra och/eller lyssna på musik. Under en musik terapisession använder terapeuten musik på olika sätt, man lyssnar på musik, gör musik, skriver texter för att hjälpa klienten att få tillgång till sin kreativitet och sina känslor. Och även att rikta in sig på klientens individuella mål som ofta kretsar kring att hantera stress, lindra smärta, uttrycka känslor, förbättra minnet och kommunikation samt främja övergripande mentalt och fysiskt välbefinnande. Studier stöder i allmänhet terapins effektivitet för att minska smärta och ångest.

Dans eller rörelse terapi
Dans eller rörelse terapi innebär den terapeutiska användningen av rörelse för att komma åt kreativitet och känslor för att främja känslomässig, mental, fysisk och social hälsa. Det har använts som ett komplement till västerländsk medicin sedan 1940-talet. Baserat på sambandet mellan kropp, själ och ande, uppmuntrar terapiformen den egna utforskningen genom uttrycksfulla rörelser. Vissa studier har visat att dansterapi kan förbättra symtomen vid depression, främja hälsa och välbefinnande medan andra forskare är skeptiska till terapins fördelar.

Symbolterapi
Symbolterapi sammanställdes av Åke Högberg på 1990-talet och symbolterapi innebär att man kompletterar det terapeutiska samtalet med symboliska uttryckssätt. Det kan vara i form av bild, berättelser, måleri, poesi, musik, drama, drömmar, dans och visualisering. I terapi ligger fokus på svårigheter och problem som uppkommit på livsvägen och som hämmar klienten i sin livssituation. Vårt omedvetna har en vishet som är överlägsen medvetandets och vi får kontakt med hjälp av symbolerna till att bättre kunna hantera vår livs- och arbetssituation.

Det symboliska sättet att uppfatta och uppleva, rör sig i en annan dimension är vårt vanliga konkreta tänkande. Symbolspråket går inte att översätta eller tolka till vårt medvetna sinne och kontrollerade språk utan att viktig laddning, lyster och meningsfullhet går förlorad.

Hypnoterapi
Under en hypnoterapi session styrs klienten in i ett fokuserat tillstånd av djup avslappning. Tvärtemot vad många tror är en hypnotiserad person inte på något sätt sovande. De är faktiskt i en förhöjd medvetande tillstånd. Avsikten är att tysta det medvetna eller analytiska sinnet så att det undermedvetna eller icke-analytiska sinnet kan stiga fram. Terapeuten föreslår därefter idéer eller livsstilsförändringar för klienten. Tanken är att dessa intentioner kommer att planteras i personens psyke och leda till positiva förändringar efter sessionen. Hypnoterapeuten betonar att klienten alltid har kontroll, även när terapeuten ger förslag, suggestioner.

Hypnoterapi har använts i århundraden som en metod för smärtlindring. Det har också visat sig hjälpa till med avslappning och stresshantering. Hypnoterapeuters hävdar att det också kan hjälpavid  behandling av en rad olika psykologiska, känslomässiga och fysiska sjukdomar. Från att övervinna missbruk och fobier till att sluta en stamma och minska smärta. Samtidigt har hypnoterapi blivit avfärdad av några experter inom området för mental hälsa för att inte hjälpa kunderna att förstå de bakomliggande orsakerna till att de psykiska problem och som kan lämna patienterna mer mottagliga för återfall. Detta sker mestadels om enbart suggestioner används i sessionerna. För att nå bakomliggande orsaker och lösa de fastlåsta energier som finns där behövs andra redskap för hypnoterapeuten som t.ex åldersregression.

Ljusterapi
Mest känd är ljusterapi för behandling av årstidsbunden depression (SAD). Ljusterapi ökade i popularitet på 1980-talet. Terapin består av kontrollerad exponering för intensiva nivåer av ljus. Hittills har studier funnit att ljusterapi kan vara användbart vid behandling av depression, ätstörningar, bipolär depression och sömnstörningar.

Skratt terapi
Skratt terapi bygger på fördelarna med skratt, bland annat minskar det depression och ångest, ger ökad immunitet och främjar en positiv stämning. Terapin använder humor för att främja hälsa, välbefinnande, lindra fysisk och emotionell stress eller smärta. Den har använts av läkare för att hjälpa patienter hantera smärta. Hittills har studier funnit att skratt terapi kan minska depression, sömnlöshet och förbättra sömnkvaliteten åtminstone för äldre personer.

Grön terapi, vildmarks terapi
Natur terapeuter tar klienten ut i naturen för att delta i utomhusaktiviteter och/eller äventyrs sysselsättningar och andra aktiviteter som t.ex. överlevnads färdigheter och självreflektion. Syftet är att främja personlig utveckling och göra det möjligt för klienten att förbättra sina relationer. De positiva hälsoeffekterna av att vara utomhus är ganska väl underbyggda: Studier har visat att tiden i naturen kan sänka ångest, öka humör, och förbättra självkänslan. På frammarsch är grön terapi.

Primalterapi
Primalterapin fick dragkraft efter boken The Primal Scream publicerades redan 1970, men primalterapi består av mer än av att skrika i luften. Dess huvudsakliga grundare, Arthur Janov, trodde att psykisk sjukdom kan utrotas genom återuppleva och uttrycka barndoms smärtor t.ex en allvarlig sjukdom som spädbarn eller att klientens kännde sig oälskad av sina föräldrar. Inblandade metoder är skrikande, gråtande, eller det som behövs för att uttrycka smärtan.

Enligt Janov, förträngs smärtsamma minnen vilket senare kan orsaka neuroser och/eller fysiska sjukdomar t.ex. magsår, sexuell dysfunktion, högt blodtryck och astma. Primalterapi strävar efter att hjälpa patienter återansluta med de bortträngda känslorna vid roten av problemen, uttrycka dem, och låt dem försvinna. Även om primalterapi har sina anhängare så har terapin har kritiserats för att lära patienterna att uttrycka känslor utan att tillhandahålla de verktyg som behövs för att fullt ut behandla dessa känslor och ingjuta bestående förändring.

Sjö vid foten av fjället

Kontakta mig

Kontakta mej