Alla har berättelser

Alla har berättelser att berätta.

Det tuffaste är oftast att ta första steget. Berättande är rena hälsovården. För att skapa nya vanor så brukar man säga att det tar minst 21 dagar så gör dig en tjänst att börja berättandet och gör lite var dag i tre veckor utan att ha kritikern vid din sida, bara kör på. Här följer några tips för att komma igång med berättandet.

Alla har berättelser
Alla har berättelser! Din utmaning är att hitta dina egna för att fila vidare på. Det bästa är att du tar och använder de berättelser som du själv gillar och har fastnat för. När man lyssnar till någon som berättar så är det som fångar åhöraren just de berättelser som berättaren själv tycker om.

Var dig själv
Var dig själv och använd ditt eget sätt att uttrycka dig. Använd din egen dialekt, språkbruk, ord och uttryck som du är van vid. Krångla inte till det, var dig själv och tänk på att berätta muntligt inte innebär att spela teater.

De tre P:na
Grunden för en berättelse finns i tre P:n, som står för Person, Plats och Problem. Beskriv och presentera din huvudperson så att lyssnarna ser personen framför sig. Likaså platsen där berättelsen utspelar sig. En bra berättelse behöver alltid att ett problem som ska lösas innan berättelsen är slut.

Gäddan

En bra berättelse är som en gädda! Längst fram en stor kraftig käft som hugger tag i en, sedan kommer en lång matnyttig del och så på slutet en snärtig stjärt!

Astrid Lindgren

Början ska hugga tag
Början är viktig! Den ska hugga tag i lyssnarna och göra så att de vill fortsätta lyssna. I mitten kommer man till berättelsens vändpunkt, där början av en lösning på problemet kan skönjas. Slutet får gärna innehålla en slutsats eller knorr.

Bind ihop alla trådar
Lämna inga lösa trådar i berättelsen. Innan berättelsen är slut är det viktigt att se till att allt man börjat berätta om, även om det bara var ett stickspår, får sin förklaring. Lämna inga lösa trådar åt lyssnarna att grubbla över.

Gör den till din egen
Gör berättelsen till din egen! Av dina inre bilder så ska du levandegöra dem i din berättelse. Muntligt berättande går inte in under några av skrivkonstens olika formmallar. Det ska inte höras som om du läser innan eller utantill rakt av. Gör en mindmap eller annat som ger dig överblick över historiens förlopp. Lär dig berättelsens ramverk och ge det sedan kött och blod med din fantasi. Du får då en mer levande berättelse och en som är lättare att komma ihåg.

Öva
Öva dig på att berätta och när du har en färdig berättelse så tag så välj ut några personer som du känner dig trygg, berätta din berättelse för dem för att få deras reaktion och feedback. Du kan också berätta för tallen när du är ute och går eller för dig själv när du står vid hallspegeln eller är ute och promenerar. Det är genom att återupprepa berättelsen flera gånger som man till slut hittar sin egen form på den. Övning ger färdighet.

Läs mer–>
Tips for livsberättelser
Fabula

Kontakta mig

Kontakta mej