De kreativa gör saker annorlunda

Kreativa människor gör saker annorlunda

Kreativitet fungerar på mystiska och ofta paradoxala sätt. Kreativt tänkande är ett stabilt kännetecken hos vissa personligheter men det kan också förändras beroende på situation och sammanhang. Inspiration och idéer uppstår ofta till synes från ingenstans och misslyckas sedan med att visa sig när vi mest behöver den och kreativt tänkande kräver komplex kognition men är helt skild från tankeprocessen.

Neurovetenskapen målar upp en komplicerad bild av kreativitet. Som forskare nu förstår det så är kreativitet mycket mer komplicerad än den där höger-vänster hjärn distinktionen vill få oss att tro. Den där teorin som delar in den mänskliga hjäranan i vänster hjärnhalva = rationell och analytisk samt höger hjärnhalva = kreativa och känslomässiga. I själva verket innebär kreativitets tänket att en rad kognitiva processer, nervbanor och känslor och vi har ännu inte har en fullständig bild av hur det fantasifulla sinnet fungerar.

Psykologiskt sett så är kreativa personlighetstyper svåra att sätta fingret på. Till stor del för att de är komplexa, paradoxala och tenderar att undvika vana eller rutin. Och det är inte bara en stereotyp av  plågade artister utan är verkligen mer komplicerade människor. Forskning har föreslagit att kreativitet innebär möten mellan en mängd egenskaper, beteenden och sociala influenser i en enda person.

“Det är faktiskt svårt för kreativa människor att känna sig själva eftersom det kreativa självet är mer komplicerat än den icke-kreativa självet”

menar Scott Barry Kaufman, en psykolog vid New York University som har tillbringat år av forskning kring kreativitet. Medan det inte finns någon typisk kreativ typ så det finns vissa utmärkande egenskaper och beteenden av mycket kreativa människor. Dessa kommer denna blog under en tid att ta upp så välkommen tillbaks och ta del av dessa.

Läs: After the Show: The Many Faces of the Performer>>

Läs: Kreativitet relaterat till gymnasieelevers självkänsla, ålder och genus >>

Kontakta mig

Kontakta mej