Heala negativa kärnvärden

Heala negativa kärnvärden

Fram till vuxen ålder bär vi på varierande mängder posthypnotiskt bagage som bestämmer de negativa grundläggande övertygelser som bildar våra livserfarenheter och hur vi tolkar vår verklighet.

Ett barn under utveckling dränks i hundratals posthypnotiska förslag som bildar de filter som vi ser världen med men levereras av välmenande liksom missbrukande föräldrar. Inte alla av dessa är internaliserade.
Stephen Wolinsky

På många sätt kommer vi in i vuxenlivet mystifierade och hypnotiserade av det vi valde att tro på utifrån vad våra föräldrar lärde oss när vi var små. Några faktorer som kan ha påverkat vilka dess negativa betingade kärnvärden är och hur man kan komma till rätta med det idag kommer några inlägg här på hemsidan att fundera kring. Det är lika svårt att höja dessa faktorer till skyarna likväl som att dissa dem totalt. Oavsett kan det bero på att vi kan vara hypnotiserade till emotionella och mentala strukturer som kan vara svåra att släppa taget om.

En negativ upplevelse efter en gång gett motstånd kvarstår tills vi är villiga att uppleva, gå in i upplevelsen.

I huvudsak är alla negativa röster som plågar oss upplevelser av motstånd. Negativa kärnvärden får sitt fotfäste genom vårt motstånd till dem. När vi internaliserar negativa förslag eller tolkar händelser negativt som barn så använder vi vår livsenergi att ständigt arbeta mot dem. Det kan vara bra att helt enkelt skriva av sig dessa negativa kärnvärden i en journal, om och om igen tills de inte längre utlöser en reaktion. När negativa föreställningar börjar kännas neutrala – som de verkar köra helt själva i början av läkningsprocessen – är det möjligt att märka dom själv med utebliven reaktion.

Kontakta mig

Kontakta mej