Duktig flicka syndromet

Duktig flicka syndromet

En positiv upplevelse som resulterar i idel lovord blir en tvångsmässig del av vårt trossystem.

Få av oss tänker på godkännande som driver våra beteenden som något negativ och som går i fel riktning. Men att upprepat söka godkännande är för många något vi har vunnit på i det förflutna och som kan bli en besatthet och allt mer tids- och energikrävande. Vi kan försöka förändra oss själva för att vinna kärlek men aldrig vet vem vi är eller vad vi vill. Vi kan tillbringa stora delar av vår livsenergi  för att till exempel försöka vara duktig ,fin, snäll eller hjälpa andra för att få det godkännande vi suktar efter. Om du känner dig beroende av yttre beröm och validering så är ett botemedel att skriva ner vad du behöver få beröm för, om och om igen tills den känslomässiga laddningen av behovet av yttre validering skingras. Alltså skriv i din journalbok vad du behöver höra, repetera tills urladdningen skett.

Kärnvärdetrance
Medan vi tänker på våra negativa kärnvärden som ord håller de också den upplevda energi av erfarenhet genom vår personliga uppfattning av verkligheten vi hade som när vi var barn. Om våra föräldrar till exempel var inåtvända och tillbakadragna så var det en del av deras personliga drag att inte sa så mycket men i vårt barns sinne så kan vi ha fått en känsla av att vara oviktig för dem. I detta fall om vi ser på världen som att känna sig oviktig så kan vi sedan gå igenom hela livet med känslan av att vara i en Jag-är -inte-viktigt-trance.

Kreativ revision
Om vi minns vår barndom så tog vi inte allt som folk sa till hjärtat. Vi visste i någon del av oss själva att en del saker som vi fick höra var fel och vi inte skulle föra det vidare. Det bagage som vi tar med in i vuxenlivet är faktiskt en självledd kreativ process av att bära fram en uppsättning av trosuppfattningar, emotionella och fysiska mönster som innebär ett kontinuerligt val för att upprätthålla detta. Vid djupet av dessa ständiga val finns den sörjande, arga, känslomässiga delar av jaget som behöver uppmärksamhet och förståelse.

Våra själv förevigande mönster kör sig inte själva. I motståndet mot vår egen inre smärta, i maskopi med vårat undermedvetna, med våra tidigare erfarenheter så återskapar vi dem i vår kropp och själ, om och om igen. Vi är helt ärligt inte allts ett offer för våra tidigare förhållanden. De verkar automatiskt men de är en komplicerad och subtil serie av egen skapade sammandragningar i vår kropp och själ. Med djupare medvetenhet och vilja att acceptera det som ibland kan innebära intensivt känslomässig smärta så kan vi börja att se att vi är fria att skapa eller lägga bort våra betingade reaktioner vid en punkt i våra liv  Vi måste bara vara bestämda och villiga att göra det- NU.

Kontakta mig

Kontakta mej