Kreativa observerar

Kreativa observerar allt

Världen är en kreativ persons ostron

Den kreativa personen ser möjligheter överallt och hela tiden. Hon tar in information som blir underlag för kreativa uttryck av allehanda slag.

Många kreativa personer har ofta med sig en anteckningsbok hela tiden för att skriva ner observationer av människor och händelser. Anteckningar och skisser som senare kan användas för att skriva en artikel, roman, låt eller skapa något annat alster.  Även i dagens högteknologiska tidevarav så är mobiltelefoner utrustade med små inspelningsfunktioner och bra kamera som kan vara till stöd för minnet och ett sätt att sortera och bättre förstå komplexiteten och motsättningarna i sitt eget sinne.

Några av de mest fascinerande kontrasterna i livet är de som finns i skapande personer – de som är ständigt på scenen och i allmänhetens ögon. Av Csikszentmihalys lista över 10 komplexa personlighetsdrag av kreativa människor som bygger på intervjuer med ett brett utbud av kreativa människor är nog dessa tre är de mest relevanta för skapande personer:

Kreativa människor har en hel del fysisk energi , men de är också ofta tysta och i vila. De arbetar långa timmar med stor koncentration, samtidigt projicerar de en aura av friskhet och entusiasm… Det här betyder inte att kreativa människor är hyperaktiva, att de alltid är på. Faktum är att de vilar ofta och sover mycket. Det viktiga är att de kontrollerar sin energi. De är inte styrda av kalendern, datorn eller ett externt schema. Vid behov kan de fokusera det som en laserstråle. När de inte behöver fokuser så laddar kreativa typer omedelbart batterierna. De anser rytmen av aktivitet följt av lättja eller reflektion mycket viktigt för att lyckas med sitt arbete.

Kreativa människor tenderar att vara både utåtriktade och inåtvända. Vi är oftast det ena eller det andra. Antingen föredrar hon att vara i mitten av stora folkmassor eller sitta på åskådarplats och observera den passerande showen. I psykologisk forskning anses utåtriktade och inåtvändhet i själva verket vara de mest stabila personlighetsdrag som skiljer människor från varandra och som kan mätas med stor tillförlitlighet. Kreativa individer tycks uppvisa båda egenskaperna samtidigt.

Kreativa människors öppenhet och känslighet utsätter dem ofta för lidande och smärta men även för en hel del glädje… Att vara ensam i spetsen för en disciplin lämnar dem också utsatt och sårbar.

Kontakta mig

Kontakta mej