Kreativa dagdrömmer

Kreativa dagdrömmer

Kreativa typer vet trots vad deras lågstadie lärare kan ha sagt att dagdrömmar är allt annat än ett slöseri med tid.
Enligt Kaufman och psykolog Rebecca L. McMillan , medförfattare till en artikel med titeln “Ode To Positive Constructive Daydreaming,” menar att dagrömmeri kan hjälpa till i arbetet med den kreativa inkubationen. Och naturligtvis vet många av oss av erfarenhet att våra bästa idéer kommer till synes ur det blå när våra sinnen är någon annanstans, t.ex när vi är ute och går eller står och diskar.

Även dagdrömmare kan tyckas tänka mindre. I en studie 2012 föreslog författarna att dagdrömmar faktiskt kan innebära ett mycket engagerad hjärntillstånd – där dagdrömmar kan leda till plötsliga kontakter och insikter eftersom det är relaterat till vår förmåga att minnas information i ljuset av distraktioner. Neuroforskare har också funnit att dagdrömmar involverar samma hjärnprocesser som är förknippade med fantasi och kreativitet.

Dagdrömmar är ett sätt att dopp i sin inre ström av medvetande och personligen reflektera över världen och visualisera framtiden. Liksom drömmar och tänkande över huvud taget så kan ingen se vad du dagdrömmer om.  Det kommer inifrån liksom fantasi och fritt tänkande har dagdrömmande visat sig vara riktigt viktiga bidrag till kreativitet.

Forskning har även visat att den standardiserade test, när eleverna tillåts att tänka fritt och göra personliga kopplingar till sina egna liv så gör de bättre resultat på tentorna och presterar bättre i skolan.

Men hur kan fördelarna med mind-vandring, som innebär att lossa från vår omgivning, kunna förenas med de psykiska och kognitiva fördelar med mindfulness, som fokuserar på att utveckla en medveten medvetenhet om nuet? Mindfulness anses som något av ett universalmedel idag som kopplas till förbättrad kognition, minskad stress och många andra fördelar. Vi måste dock tillåta oss att balansera den fokuserade sinnet med fria sinnet.

Forskningen på fantasi och kreativitet visar att om vi är alltid i ögonblicket kommer vi att gå miste om viktiga samband mellan våra egna inre fria tankar och omvärlden. Kreativitet ligger i att skärningspunkten mellan vår yttre värld och vår inre värld. Lagom är bäst!

Läs mer>>

Läs lite till>>

Kontakta mig

Kontakta mej