Musikterapi i cancervård

Musikterapi i cancervård
Musikterapi inom cancervården används för att hantera de känslomässiga, psykologiska, kognitiva, fysiska och sociala behov hos patienten. De fysiska effekterna av musikterapi omfattar minskade högt blodtryck, lägre snabb hjärtfrekvens, minskad depression och ångest, och befrielse från sömnlöshet, säger American Cancer Society . Hos patienter som får en hög dos av strålning, har musikterapi använts för att lindra symptomen av illamående och kräkningar.

Patienter som har genomgått benmärgs transplantationer har rapporterat mindre smärta och illamående om de deltar i musikterapi, säger forskare från University of Rochester Medical Center. 42 patienter, i åldern fem och 65, som behandlades av olika typer av cancer liksom, leukemier, lymfom och solida tumörer var en del av studien . Hälften av de patienter exponerades för musikterapi efter sina transplantationer och de andra fick standardbehandling. Resultaten av studien visade att de patienter som deltog i sessioner musikterapi visade mindre smärta och illamående, i början av sessionen de sade deras symtom var “allvarlig” och efter sessionen deras symtom var “måttlig”. “Sjuksköterskor och läkare tänkte från början att patienten måste spela eller sjunga tillsammans, men passivt lyssnande eller helt enkelt förekomsten av att terapeuten spelar musiken kan i sig vara terapeutiskt,” säger forskaren Dr EGT Sahler.

Läs mer >>

cancer-free

Kontakta mig

Kontakta mej