Ändra på invanda Mönster

Ändra på invanda Mönster och Ett Nytt Gott År har nu inletts. Vi skriver 2014 för första gången. Mindfulness har länge varit ett modeord som nästa blivit ett förhatat begrepp genom dess överanvändning, men dock ändå så viktigt. Att leva i dåtid och i framtid tar mycket av vår livsenergi. Vi kan jobba med de negativa mönster från det förflutna som stjäl av denna energi. Ett sätt eller ett steg på vägen är genom skrivandet. Här får du fortsätta läsa och göra mer om och av det som jag skrivit tidigare om under de fyra förra inläggen.

De flesta av oss lever i vårt medvetna tillstånd för det mesta och upplever bara små fönster in i vårt autentiska själv. Det kan upplevas svårt att ändra på invanda mönster. Det verkar göra att våra begränsande känslomässiga mönster verkar starkare och mer verkliga än de egentligen är. Men så snart vi börjar uppfatta hur vi vanligtvis stänger ner till vår autentiska livsenergi så  kommer vi att förstå att vi är större än våra inlärda mönster. Så snart vi håller tillbaka och tystar ner tillståndet som håller oss begränsade kan vi börja montera ner de känslomässiga, mentala och fysiska strukturer som håller oss tillbaka.

Oavsett så kan det som har skapats på toppen av vårt väsen tas bort igen. När vi lär oss mer om vad vi göra för att stänga ner vår känslomässiga mentala och kroppsliga struktur och sluta göra det så kommer vi att gå igenom alla lager av känslomässig smärta som vi är rädd för att känna av från det förflutna. Varje lager av känslomässig smärta vi kände och släppte utan att låta våra negativa trossystem ständigt mata dem så frigörs en del av den lagrade energin från den sorg som vi har undvikit i allas våra liv. Vi kan sörja där vi inte vårdats, älskats, ärats  eller respekterats i det förflutna. När vi sörjer de gamla förlusterna från det förflutna öppnas en bit av vårt hjärta igen. Efter sorgearbetet kan vi hitta ett sätt att ge oss vad vi har behov av så att vi kan minnas vilka vi verkligen är.

Gott nytt år!

Kontakta mig

Kontakta mej