Skriv av dig

Skriv av dig de mentala fastlåsta mönster som är sparade i ditt inre. Du kan fråga dig själv i din journalbok :
1) Vad gör jag för att återskapa de ursprungliga erfarenheterna i min barndom/tonåren in i mitt vuxna liv? Det är bra att känna till dina känslomässiga, mentala och fysiska mönster så djupt att du faktiskt kan se dig själv göra det ditt inre seende. Som du beskriver det i din journal så börja att se dig själv att skapa ditt villkorade tillstånd.  Skriv om hur du gör det. Lek!

2) Vad ska jag tro om mig själv för att spara detta mönster? När du skriver dina övertygelser i din journal, säg dem högt och titta på vad de gör på insidan av din kropp. Experimentera med att säga högt motsatsen till dina betingade föreställningar. Till exempel ändra trossatsen ” Jag tror inte på kärlek ” till ” Jag tror på kärlek ” och se hur varje ny trossats känns i kroppen.

3) Hur återskapar jag dessa negativa emotionella mönster i min kropp? Måste jag krypa ihop, spänna mina muskler, distrahera mitt tänkande ect? När du registrerar detaljerna om hur du vanligtvis stänger ner dig själv så öva på att överdriva sista gesten. Om du skulle skulptera ditt trossystem hur skulle du forma din kropp? Öva kontrastera dina stängda villkorade tillstånd med en motsatt gest för att öppna upp din kropp fysiskt. Se hur det känns att leka med och styra din energi på detta sätt.

4) Vilken är de inkapslade hypnotiska förslagen i mina egna negativa beteenden? Vad säger ditt själv om och om igen – många gånger om dagen – om andra människor, livet , relationer , arbete och om kärlek? Börjar tvivla på vad du säger till dig själv. Titta på hur din kropp ändrar sin hållning när du är i ditt trossystem. Fråga dig själv ” Är detta sant ? ” Börja skriva ut exakt hur du sätter dig själv i denna ” trance ” som upprepar det du lärt dig och som du trodde på när du var liten. Det är bra att välja ett problemområde i ditt liv och skriva ner hur du sätter dig in i en trance av låg självkänsla eller rädsla och ångest eller någon annan negativ känsla som plågar dig.

5) Om du fick lovord fråga dig själv , Vad är det för ” måsten ” och ” borden ” i mitt liv att du sätter press på dig själv för att leva upp till? ” Skriv ner vad du ” måste göra ” för att bli älskad. Det är bra att skapa ett collage av hur du var ” beröm till ” att vara någon som du inte är . Gör en kollage bild av vem du förväntades vara. Skriv ut dina listor över ” borden ” och fånga dig själv som du agerar ut dem i ditt dagliga liv. Känn trycket och tvånget i kroppen. Experiment med att slappna av dina ansträngningar för att imponera på andra i din kropp och se hur det känns.

6) Vad är roten till den ursprungliga smärtan som jag undviker? Slutligen kan vi när vi t.ex. läser morgonbladet sjunka djupt in i vår kropp  och försöka veta vad för känslomässig förlust vi undviker. Några känslomässigt förödande besvikelser eller förluster från det förflutna måste vi känna och komma till rätta med. Varhelst vi inte fick våra känslomässiga behov tillgodosedda som barn utan blev bedrövad på dem så måste nu detta lagrade energi mönster i vår kropp frigöras och slutföras. Detta är i huvudsak hur vi strukturerar hela vårt psykologiska försvar runt. När vi sörjt färdigt roten till förlusten är vi fria att vara sanna jag.

Kontakta mig

Kontakta mej