Läk ditt inre barn

Läk ditt inre barn genom 6 steg enligt John Bradshaw, författare till boken Home Coming: Reclaiming and Championing Your Inner Child.  Det innebär dessa steg:

1. Tilltro
För att ditt sårade inre barn ska komma ur sitt gömställe måste hon kunna lita på att du kommer att vara där för henne. Ditt inre barn behöver också en stödjande, icke-skämmig bundsförvant att godkänna sin övergivenhet, försummelse, missbruk, och vara förälder till sin förälder. De är de första väsentliga delar i ursprungligt smärt arbete.

2. Godkännande
Om du fortfarande är benägen att minimera eller rationalisera de sätt på vilka du förmådde, ignorerade, eller använde för att göra dina föräldrar nöjda så måste du nu acceptera det faktum att dessa saker verkligen sårade din själ. Dina föräldrar var inte dåliga de var bara själva sårade barn.

3. Shock och ilska
Om detta är chockerande för dig är det bra eftersom chock är början på sorgarbetet.

Det är okej att vara arg även om det som gjordes mot dig var oavsiktligt. I själva verket måste du vara arg om du vill hela och läka ditt sårade inre barn. Du behöver inte skrika och ropa högt även om du kanske vill det. Det är bara OK att vara arg över en smutsig byk.

Föräldrarna gjorde det bästa som två sårade vuxna barn kunde göra. Nu är jag medveten om att jag blev djupt sårad andligt och att det har haft sina skadliga konsekvenser för mig. Vad det betyder är att jag håller oss alla ansvariga för att stoppa det vi gör mot oss själva och andra. Jag kommer inte att tolerera den direkta dysfunktion och de övergrepp som dominerade mitt familje system.

4. Sorg
Efter ilska kommer smärta och sorg. Om vi var offer, måste vi sörja sveket. Vi måste också sörja det som kanske har varit-våra drömmar och ambitioner. Vi måste sörja våra ouppfyllda utvecklingsbehov.

5. Samvetskval
När vi sörjer någon som dött så är ånger ibland mer relevant. Till exempel så kanske vi önskar att vi hade tillbringat mer tid med den avlidne. Men i sorgearbetet med övergiven  barndom måste du hjälpa ditt sårade inre barn se och förstå att det inte fanns något hon kunde ha gjort annorlunda. Hennes smärta är vad som hände med henne, det är om henne

6. Ensamhet
De djupaste sorgkänslorna är giftig skam och ensamhet. Vi förmåddes av föräldrar som övergav oss. Vi känner att vi är dåliga, som om vi är förorenade och att skammen leder till ensamhet. Eftersom vårt inre barn känner sig bristfällig och felaktig måste hon täcka upp sitt sanna jag med sitt anpassade, falska jag. Hon kommer sedan att identifiera sig med sitt falska själv. Hennes sanna jag är fortfarande ensamt och isolerat.

Att Vvistas på denna sista nivå av smärtsamma känslor är den svåraste delen av sorge processen. “Den enda vägen ut är genom” säger man i terapi. Det är svårt att vistas på den nivån av skam och ensamhet men eftersom vi omfamnar dessa känslor kommer vi ut på andra sidan. Vi möter jaget som har varit gömt. Eftersom vi gömde det från andra så gömde vi det från oss själva. Genom att omfamna vår skam och ensamhet börjar vi röra vid våra sannaste själv.

Kontakta mig

Kontakta mej