Lycka – vad är det för dig?

Lycka – vad är det för dig?

Lycka är ett verb, sånt man kan göra. Och därför är det också något man kan lära och vi kan öva på det för att bli bättre.

Men du kanske känt den där känslan att det måste finnas något mer för dig trots att du har och uppnått många lyckomarkörer i ditt liv.
Hela livet är en resa med att utforska tankens kraft och medvetandets natur för att leva vårt liv på bästa sätt. En orsak till att vi kan känna oss olyckliga är att vi vill att livet ska vara något det inte är medan vi kämpar på planlöst. Det som trasslar till det för oss är oftast att vi kämpar emot istället för att åka med flödet. Det tar på kraft och energi att kämpa emot verkligheten som vi gör när vi tycker att det borde vara annorlunda.

Genorisitet, mod och kreativitet är nära kopplat till lycka.  Att finna lycka och mening i livet ger ett hälsosammare och längre liv. Ett varningstecken är att det är smittsamt med lycka. Man skulle nog kunna dra det så långt att det skulle kunna mätas i BNP och en bättre värld.

Du är verkligen din egen lyckas smed.

Martin Seligman är grundaren av positiv psykologi framhäver fem områden som bidrar till lycka. Det är:

  • positiva känslor
  • engagemang
  • positiva relationer
  • mening och syfte
  • prestation

Är man lycklig för lite har man mycket att vara lycklig för.

Att finna meningen och syftet med livet, ha nära relationer med familj, vänner och bekant, arbetskollegor, grannar, bidra till samhället leder till en god livskvalitet. Arbetet består sedan att klura ut vad dessa meningsfulla saker kan vara.

Läs mer>>

Kontakta mig

Kontakta mej