Musikterapi i äldrevård

Musikterapi i äldrevård

All U need is LOVE
Musik fyller viktiga mänskliga behov som kärlek, identitet, delaktighet, sysselsättning, tröst och relationer. Musik kan användas både till att lugna och stimulera. Musik påverkar oss FYSISKT – musik stimulerar kropp och knopp, puls, andning, kemisk balans, motorik och kroppskontroll. PSYKISKT – bekräftande, mindfulness, lugnande, ger glädje och välbefinnande i en tristessfull miljö. SOCIALT- i och med musiken erbjuds kommunikation, deltagande, samarbete, mänskliga möten. SPIRITUELLT- Existentiell vånda får tröst i musik som ger tro, hopp, kärlek och försoning. KOGNITIV- minnen väcks till liv, tal stimuleras, fantasi och associationer ger stoff till nya möten och samtal.

Musik i vård
Musik är något man använts sig av i långt tid i mänsklighetens historia. Syftet kan ha varit och är att må bättre fysiskt, psykiskt och spirituellt. Med musikens hjälp stimuleras olika delar i hjärnan som exempelvis motivation, känslor, uppmärksamhet, minnen, språkförmåga och belöningssystem. Må-bra-hormonerna oxytocin och testosteron frigörs liksom signalsubstanser som t.ex. dopamin och serotonin ökar. Musikterapin sker med bra resultat både i grupp som musikstunder varje vecka och enskilda terapier. Vid inskrivning av varje patient bör musikterapeuten vara med och utforma sin del av anamnesen.

Demens
Musiken används med framgång i äldrevården i allmänhet och demensvård i synnerhet genom att man i musikterapi med musikens hjälp stimulerar och når in patientens friska delarna  i hjärnan och aktiverar andra funktioner. Är allt demens? Hospitalisering, Fysiska faktorer, psykiska faktorer, stress, mediciner, sociala faktorer, emotionella faktorer eller fysiska faktorer är det demens symptom eller kanske symptom på tristess eller existentiell nivå? Musik i livets slutskede är betydelsefullt för alla parter och ger en värdig och trösterik avslutning på denna del av resan.

Tom Knitwood

Kontakta mig

Kontakta mej